Icon boekhouding 5

Met de fiets naar het werk zowel milieu –als fiscaal vriendelijk

Wie de fiets neemt naar het werk i.p.v. de wagen wordt beloond!

Naast het voordeel van het vermijden van fileleed, het gebrek aan parkeerplaatsen, het bijdragen aan de vermindering van de uitstoot en het verbeteren van uw bedrijfsimago, zijn er ook nog enkele fiscale voordelen.

Voor de werkelijk gereden kilometers van en naar het werk kan de werkgever een fietsvergoeding toekennen. Deze vergoeding is een gunst van de werkgever, deze is dus niet verplicht om dit te betalen. De werkgever mag ook zelf het bedrag bepalen, maar meestal is de vergoeding beperkt tot het fiscaal vrijgestelde bedrag van 0,23 EUR per kilometer (vanaf januari 2017). Vergoedingen boven dit bedrag zijn een belastbaar inkomen voor de werknemer. De cumulatie van de fietsvergoeding met een ander vervoermiddel voor eenzelfde traject en dezelfde periode is niet mogelijk. U kan zich wel voor een deel van het woon-werk verkeer met de trein of wagen verplaatsen en voor het andere deel met de fiets. Indien u in de aangifte personenbelasting opteert voor de werkelijke beroepskosten, ontvangt u een kostenaftrek voor de ontvangen fietsvergoeding.

Voor de werkgever is de fietsvergoeding een 100% aftrekbare bedrijfskost en bovendien zijn er geen sociale werkgeversbijdragen verschuldigd op deze fiscaal beperkte vergoeding.

Maar de werkgever kan zichzelf en zijn werknemers nog meer voordeel doen door een fiets gratis ter beschikking te stellen van zijn personeel. De investering in de fiets, de specifieke infrastructuur (fietsenstalling, kleedkamers of douches,…), onderhoud en herstellingen en accessoires zijn voor 120% aftrekbaar. De werkgever dient de fiets wel minstens over 3 jaar op lineaire wijze af te schrijven.

De fietsen die de werkgever ter beschikking stelt van zijn personeel mogen ook voor privégebruik dienen zonder dat er een voordeel alle aard verschuldigd is. Belangrijke voorwaarde is wel dat de fiets effectief voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. De vrijstelling kan enkel worden verleend voor stads -of hybridefietsen, plooibare fietsen en elektrische fietsen (< 25 km/u). Een koersfiets of mountainbike vallen hier dus niet onder. Voor deze 2 laatste kan er wel een fietsvergoeding toegekend worden.

Momenteel wordt de “speed-pedelec” niet aanvaard als elektrische fiets omdat deze beschouwd wordt als een bromfiets klasse B. Hiervoor is er dus geen vrijgestelde kilometervergoeding, geen belastingvrij voordeel en geen kostenaftrek van 0,23 EUR.

Voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen zal er echter wel een voordeel bepaald worden voor het privégebruik dat afhankelijk is van de prijs van de fiets en het percentage zuiver privégebruik. Wanneer de fiets enkel voor beroepsverplaatsingen wordt gebruikt, is er op sociaal vlak geen voordeel.

Ook bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale voordelen genieten.

Voor wie zich graag met de fiets verplaatst, kan dit dus een mooie extra zijn. Maar ook voor anderen valt het misschien te overwegen, nu de bedrijfswagens fiscaal zwaar onder vuur liggen.

Indien u dit voor uw specifieke situatie wenst te bekijken of nog verdere vragen heeft hieromtrent, kan u ons altijd contacteren.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.