Icon boekhouding 5

De fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering lijkt misschien een overbodige luxe. Je komt echter sneller in aanraking met justitie dan je zou denken, bijvoorbeeld bij een bouwgeschil of een echtscheiding. Deze kosten kunnen hoog oplopen. De rechtsbijstandverzekering beschermt je met juridische bijstand en geeft vrijblijvend informatie zelfs als er nog geen formeel juridisch geschil bestaat.

Enige tijd geleden kondigde justitieminister Koen Geens aan dat hij de rechtsbijstandverzekering wou hervormen om zo justitie toegankelijker te maken voor het grote publiek.

Hij vertelde in een persbericht:

“ Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te maken, hopen we dat mensen zich op die manier kunnen beschermen. Iedereen kan immers in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden.”

Het wetsvoorstel in kwestie werd op 4 april goedgekeurd.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de premie voor een rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar is. Een polis kan ingebracht worden tot 310 EUR (geïndexeerd) waarvan je dan 40% terugkrijgt. Dit komt neer op een maximale belastingvermindering van 124 EUR voor het aanslagjaar 2020.

De wet bepaalt de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandverzekering moet voldoen om in aanmerking te komen voor bovenstaande belastingvermindering.

De maximumwaarborg van de verzekering wordt vastgesteld op 13.500 EUR per geschil voor strafzaken en 13.000 EUR in burgerlijke zaken. Geschillen met betrekking tot echtscheiding of wettelijke samenwoning zijn gewaarborgd tot minstens 3.375 EUR per verzekerde persoon en 6.750 EUR voor wat betreft de contractuele geschillen in de bouw.

Dankzij deze nieuwe fiscale stimulans hoopt de overheid meer mensen te kunnen wapenen met een degelijke rechtsbijstandverzekering.

De nieuwe wetgeving zal in werking treden op de eerste dag van de vierde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Dit is dus ten vroegste vanaf september 2019. Premies die je voor deze datum betaalde, zijn dus niet fiscaal aftrekbaar.

Let wel op: het belastingvoordeel geldt alleen op een aparte rechtsbijstandverzekering en dus niet op een luik rechtsbijstand dat in een ander verzekeringscontract vervat zit.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.