Icon percentage 3

Fiscaalvriendelijk investeren in bedrijven

Veel Belgische bedrijven hebben het moeilijk om in deze coronatijden hun hoofd boven water te houden. Om hen een duwtje in de rug te geven, besliste de overheid een aantal investeringsinitiatieven aan te moedigen. Op deze manier kunnen Vlaamse particulieren voordelig hun spaargeld investeren waardoor Belgische ondernemingen na de coronacrisis de draad weer kunnen opnemen. Hieronder geven wij een kort overzicht van een aantal initiatieven:

De winwinlening

Vlamingen kunnen via een achtergestelde winwinlening op een fiscaalvriendelijke manier tot 75.000,00 euro per persoon en voor maximum 10 jaar geld uitlenen aan een onderneming. Een bedrijf kan op deze manier tot 300.000,00 euro ontvangen.

Deze lening bestaat reeds sinds 2006, maar omwille van de coronacrisis zijn de voorwaarden versoepeld.

Fiscaal voordeel: Jaarlijks 2,5% belastingvoordeel op de investering gedurende de periode van de lening.

Voor leningen die afgesloten worden in 2021, wordt eenmalig 40% van het geleende bedrag fiscaal aftrekbaar wanneer de lening niet afgelost wordt. Voor leningscontracten vanaf 2022 wordt dit opnieuw 30%.

Vriendenaandeel

Het principe van de winwinlening breidt zich uit naar deelname in het kapitaal. Vanaf midden februari 2021 laat het ‘Vriendenaandeel’ aan particulieren toe geld te investeren in het kapitaal van kleine en middelgrote ondernemingen en dit voor maximum 5 jaar.

Fiscaal voordeel: Jaarlijks 2,5% belastingvoordeel op de investering gedurende de periode dat de aandelen aangehouden blijven.

Dezelfde grensbedragen als bij de winwinlening zijn ook van toepassing op het vriendenaandeel. Een cumulatie met de winwinlening is mogelijk, zolang de grenzen voor de investeerder en de kredietnemer niet overschreden worden.

De onderneming mag in de 2 voorgaande jaren en gedurende de periode van het beschikken over het vriendenaandeel, geen kapitaalvermindering doorvoeren, noch dividenden uitkeren.

Welvaartsfonds

In de loop van 2021 wordt het welvaartsfonds opgericht. Het fonds dient bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis in moeilijkheden komen én bedrijven die in het fonds een opportuniteit zien om hun groei te versnellen.

Het fonds belegt in kapitaalverhogingen of achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar of meer. Particulieren kunnen hun spaargelden hierin investeren in combinatie met de overheid die een budget voorziet voor dit fonds.

Fiscaal voordeel: Gedurende 3 jaren 2,5% op de investering (beperkt tot 1.000,00 euro per belastingplichtige). De eenmalige belastingvermindering geldt voor 5 jaar.

Enkele nadelen:

  • Geen overheidsgaranties: de overheid biedt geen garanties voor het verloren gaan van uw investering. U draagt het risico met andere woorden volledig zelf.
  • Bij een fonds, beheerd door de overheid, zal het minder eenvoudig zijn om er terug uit te stappen (in tegenstelling tot beurstransacties). Gebruik bijgevolg enkel gelden die u gedurende de volledige periode kan missen.

Tax shelter voor startende ondernemingen/groeibedrijven

Startende bedrijven

Particulieren kunnen door aanwerving van nieuwe aandelen van een startende vennootschap een belastingvermindering in de personenbelasting bekomen van 30% of 45%.

Fiscaal voordeel:

Investering in kleine vennootschappen: 30% op de investering

Investering in microvennootschappen: 40% op de investering

Indien de investeerder meer dan 30% verwerft van de vennootschap, is het belastingvoordeel beperkt tot de eerste 30%.

De overheid probeert op deze manier om kleine vennootschappen die maximum 4 jaar oud zijn, te ondersteunen bij hun opstart. De onderneming kan maximaal 250.000,00 euro ophalen.

Groeibedrijven

Groeibedrijven kunnen op dezelfde manier ondersteund worden. Het betreft kleine vennootschappen van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerden van minimum 10% per jaar in werkgelegenheid of omzet. Deze ondernemingen kunnen maximaal 500.000,00 euro ophalen.

Fiscaal voordeel: Investering in groeibedrijven: 25% op de investering, na aftrek van eventuele vergoeding voor de rol van het financieringsvehikel of eventuele verbonden kosten.

Algemeen

Maximum:

Als investeerder is het mogelijk om maximum 100.000,00 te investeren per jaar (in startende – en groeibedrijven samen). Zolang de aandelen op naam in geld (en niet in natura) volstort worden.

Nadelen:

  • Er is geen belastingkrediet van toepassing op deze belastingvermindering. Is de fiscale aftrek van de tax shelter met andere woorden groter dan het bedrag die u aan personenbelasting dient te betalen, dan gaat dit saldo verloren.
  • Deze investering is onderhevig aan het ondernemingsrisico.
Uitgesloten

Een aantal investeerders, waaronder de bedrijfsleiders van de vennootschap, worden wel uitgesloten.

Ook niet alle kleine vennootschappen komen in aanmerking. Zo worden vastgoedvennootschappen, vennootschap opgericht in het kader van een fusie of splitsing, beursgenoteerde vennootschappen, … uitgesloten van deze maatregel.

De overheid heeft zelf al heel wat geld in de economie geïnvesteerd, maar met deze fiscaalvriendelijke maatregelen wenst zij ook het spaarkapitaal van de particulieren aan te spreken om de Belgische bedrijven te ondersteunen. Sommige van deze initiatieven waren al bekend, andere zijn sinds de coronacrisis nieuw. Lees de voorwaarden zeker steeds goed na want zoals deze investeringen zijn niet zonder risico. Hebt u interesse? Neem dan steeds contact op met Accofisc om u hierin te adviseren.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.