Icoon biljetten in de hand groen 2

Giften: privé of toch via vennootschap?

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. In heel wat Europese landen zetten mensen hun deuren open om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Anderen verzamelen dan weer spullen in om die vervolgens op te sturen naar het Oost-Europees land. Ook als ondernemer kan je hulp aanbieden door financieel een steentje bij te dragen via een gift. Deze gift kan zowel privé als via je vennootschap, maar wat is voor jou fiscaal interessanter?

Je doet de gift privé

Een gift privé betalen, kan een belastingvermindering van 45% opleveren op het werkelijk betaalde bedrag. Om daarvan te genieten, moet de gift voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling vb. het Rode Kruis en de instelling moet een fiscaal attest uitreiken;
  • De gift moet minstens € 40 bedragen en is beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen (met een plafond van € 392.200);
  • De gift moet in (eigen) geld gedaan zijn zonder enige tegenprestatie.

Je doet de gift via je vennootschap

Een gift via de vennootschap is in eerste stadium niet aftrekbaar als beroepskost want een beroepskost wordt aanzien als een uitgave die de vennootschap doet om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dat is niet het doel van de gift dus deze komt dan terecht in het vakje “verworpen uitgaven”. De gift is echter dan wél aftrekbaar in een volgende fase als een zogenaamd niet-belastbaar bestanddeel (indien er winst is) en enkel indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling en de instelling moet een fiscaal attest uitreiken;
  • De gift moet minstens € 40 bedragen;
  • Het bedrag voor aftrek is beperkt tot 5% van de belastbare winst (met een plafond van € 500.000);
  • De gift moet in geld gedaan zijn zonder enige tegenprestatie.

Daarnaast is de gift ook enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar en niet overdraagbaar naar volgende jaren.

Privé of toch via vennootschap?

Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van zowel je situatie op privévlak als op vlak van je onderneming, maar ook het bedrag van de gift.

Indien éérst extra loon moet worden opgenomen om dan de gift privé te doen, is het doorgaans voordeliger om de gift met de vennootschap te laten betalen. De totale belastingbesparing zal via de vennootschap voordeliger zijn dan privé met extra loonopname. Kleinere bedragen zonder daarvoor extra loon op te nemen doe je vaak beter privé.

Voorbeeld (zonder extra loonopname):

Stel, je wenst een gift te doen van € 60. Indien je deze privé betaalt, levert je dat een belastingbesparing op van € 27. Indien je deze via uw vennootschap betaalt, heb je slechts een besparing van € 12 indien het verlaagde tarief vennootschapsbelasting (20%) van toepassing is en € 15 (25%) in andere gevallen. Je bespaart dus privé tussen de 20% en 25% meer in vergelijking met een gift via vennootschap.

Voorbeeld (extra loonopname)

Stel, je wenst privé een gift van € 1.000 te doen en je valt onder de hoogste belastingschijf in de personenbelasting (50%), en de gemeentelijke opcentiemen zijn 8%, hetgeen een totale belastingdruk van 54% geeft.

  • € 1.000/54% (belasting) = € 2.174 -> je dient dus € 2.174 uit de vennootschap uit te keren aan jezelf om € 1.000 privé over te houden.
  • Op dit bedrag betaal je dan nog eens 20,5% sociale bijdragen = € 2.174 X 20,5% = € 446 sociale bijdragen
  • Totale kost voor vennootschap is dan ook € 2.174 + € 446= € 2.620

Je betaalt met je uitkering uit de vennootschap dan de gift van € 1.000 privé waardoor je een belastingvermindering van € 450 (45%) krijgt. Dit weegt echter niet op tegen alle extra belastingen en bijdragen die betaald moeten worden om toch de gift privé te kunnen betalen.

Indien je dus eerst extra loon moet uitkeren om de gift te doen, is het niet voordelig om de gift privé te laten verlopen maar raden we aan om dit via de vennootschap te doen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.