Icon boekhouding 5

Hybridewagens: wat met het fiscaal voordeel?

Bij de bekendmaking van het zomerakkoord werd duidelijk dat de hybridewagens onder vuur komen te liggen op fiscaal vlak. Een hybridewagen maakt voor de aandrijving van de wagen zowel gebruik van een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als van een elektrische motor. Op vandaag krijgen deze wagens hierdoor een lagere CO²- uitstoot toegeschreven. In de praktijk stelt men echter vast dat er vaak amper elektrisch gereden wordt met deze wagens en de regering wenst hieraan gevolg te geven.

Vanaf 2020 zou men rekening gaan houden met de batterijcapaciteit van de hybridewagen. Indien de batterijcapaciteit niet voldoende is zal de wagen beschouwd worden als een ‘fake hybride’. Als gevolg hiervan zal de CO²-uitstoot van de wagen gelijkgesteld worden met de CO²-uitstoot van een equivalente benzine –of dieselwagen. Indien er geen wagen bestaat die overeenstemt met de ‘fake hybride’ dan zal de CO²-uiststoot van de hybridewagen met 2,5 vermenigvuldigd worden. De CO²-uitstoot heeft een impact op zowel de grootte van het voordeel alle aard, waarop de genieter belast wordt, als op de aftrekbaarheid van de wagen in de vennootschap. Deze maatregel kan met andere woorden verregaande gevolgen hebben.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat het aanpassen van de CO²-uitstoot naargelang de batterijcapaciteit pas van toepassing zal zijn voor wagens aangekocht vanaf 2018. Als u voor het einde van 2017 nog een hybridewagen aankoopt, dan zal de CO²-uitstoot die aan de hybridewagen wordt toegekend blijven tellen. Hiertoe is het voldoende als u een bestelbon heeft op datum van het jaar 2017. Indien u met het idee speelt om een hybridewagen aan te kopen dan raden wij u aan om de bestelling nog voor het einde van het jaar te plaatsen!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.