Icon boekhouding 5

Een interessante vorm van fiscaalvriendelijke verloning: auteursrechten

Een vennootschap die haar bedrijfsleiders of werknemers fiscaal vriendelijk wenst te verlonen kan dit doen onder de vorm van “auteursrechten”. Auteursrechten worden beschouwd als roerende inkomsten waarop een roerende voorheffing van slechts 15% van toepassing is en waarbij nog een bijzonder aantrekkelijk kostenforfait geldt.

Voor wie? Een werk dat het resultaat is van een creatieve activiteit, origineel is en uitgedrukt in een concrete vorm, wordt auteursrechtelijk beschermd. Denk bijvoorbeeld aan een tekst, een foto, een ontwerp, een computergame, enz... De voorbeelden maken duidelijk dat auteursrechten niet enkel mogelijk zijn voor schrijvers of kunstenaars. Ook bedrijfsleiders of werknemers van gewone professionele vennootschappen die vaak werken creëren die beschermd worden door de auteurswet, kunnen van het fiscaalvriendelijke regime genieten.

Belastingregime? Geeft u voordrachten of schrijft u artikels via uw vennootschap, dan kan uw vennootschap een deel van de vergoeding toekennen onder de vorm van auteursrechten. Van het ontvangen brutobedrag voor de auteursrechten zal u een forfaitaire kostaftrek ten belope van 50% op de eerste schijf tot 15.660 euro (voor aanslagjaar 2018) en 25% op de volgende schijf tot 31.319,97 euro (voor aanslagjaar 2018) in mindering kunnen brengen. Het saldo zal vervolgens belast worden aan slechts 15%.

Concreet betekent dit dat de auteursrechten tot een brutobedrag van 15.660 euro slechts aan een effectief belastingtarief van 7,50% onderworpen zullen zijn.

Een bedrijfsleider die van zijn vennootschap bijvoorbeeld een auteursrecht ontvangt van 15.000 euro per jaar, zal hierop slechts 1.125 euro belastingen betalen en zal hiervan 13.875 euro netto overhouden. Dit is aanzienlijk voordeliger dan de klassieke verloningsvorm voor bezoldigingen die in de personenbelasting onderworpen zijn aan de progressieve tarieven, die liggen tussen de 25 à 50%.

Kortom: Schrijft u regelmatig artikelen of geeft u op regelmatige basis een uiteenzetting en dit in functie van uw bedrijf, kijk dan zeker even na of u geen auteursrechten kan claimen op uw vennootschap.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.