Icon boekhouding 5

Investeer nog voor 2020

Investeren werd zeer aantrekkelijk dankzij het zomerakkoord. Deze voordelen zijn echter niet allemaal van onbeperkte duur. Vanaf 01/01/2020 verandert hier en daar terug iets op vlak van investeringsaftrek en afschrijvingsregime.

We wezen jullie er al op dat de investeringsaftrek verhoogd werd van 8% naar 20% in ons artikel van begin 2019: Vergeet de investeringsaftrek niet.

Toch willen we nog eens benadrukken dat deze verhoging tijdelijk is en enkel geldt voor vaste activa die werden aangekocht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019. De datum van aanwerving hangt niet samen met het aanslagjaar maar met het kalenderjaar. Doordat de link met het aanslagjaar wegvalt worden vennootschappen met een gebroken boekjaar bevoordeeld.

Bijvoorbeeld:

Afsluitdatum 30/09/2018Afsluitdatum 30/09/2018
Belastbare winst: 5.000,00€Belastbare winst: 5.000,00€
Geen investeringenInvestering in 2018: 1.000,00€
=> Investeringsaftrek: 200,00€
Belasting: 1.699,50€ (belast aan 33,99%)Belasting: 1.631,52€ (belast aan 33,99%)

Hier verkrijgt de vennootschap een voordeel van 67,98€. (200,00 x 33,99%)

Afsluitdatum 31/12/2018Afsluitdatum 31/12/2018
Belastbare winst: 5.000,00€Belastbare winst: 5.000,00€
Geen investeringenInvestering: 1.000,00€
=> Investeringsaftrek: 200,00€
Belasting: 1.479,00€ (belast aan 29,58%)Belasting: 1.419,84€ (belast aan 29,58%)

Hier verkrijgt de vennootschap een voordeel van 59,16€. (200,00 x 29,58%)

Hierbij komt ook nog eens dat vanaf 01/01/2020 het degressief afschrijven wegvalt en pro-rata temporis afschrijven een verplichting wordt voor kleine vennootschappen.

Op het einde van het boekjaar snel nog even ‘kosten maken’ zal dus niet meer kunnen. De aankoopdatum is hier van belang!

Bijvoorbeeld:

Afsluitdatum 31/12/2019Afsluitdatum 31/12/2020
Investering: 1.000,00€ dd. 01/07/2019Investering: 1.000,00€ dd. 01/07/2020
Afschrijving Lineair 20%: 200,00€Afschrijving Lineair 20%: 100,00€
(want slechts 6 maanden)

Het is dus interessant om even na te gaan of er nog investeringen zullen gedaan worden in de vennootschap en of u deze niet beter een klein beetje vroeger uitvoert. De financiële situatie van uw vennootschap moet dit natuurlijk toelaten. Contacteer altijd eerst even uw dossierbeheerder als u plannen maakt.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.