Icon boekhouding 5

Investeren in opleiding om RSZ verhoging te vermijden

Telt uw bedrijf meer dan 10 werknemers? Dan valt u onder de nieuwe regeling voor investeren in opleiding. Tot 31 december 2016 moesten de globale opleidingsinitiatieven 1,9% van de loonmassa bedragen. De wet van 5 maart 2017 zet deze doelstelling om in effectieve dagen, namelijk gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar. Ondernemingen waar onvoldoende opleidingsinspanningen worden geleverd, moeten een bijkomende werkgeversbijdrage van 0.05% betalen.

Door het in voege treden van deze regeling zal u als werkgever juridisch verplicht zijn om de nodige aandacht aan opleiding te besteden alsook is het nodig dat u uw opleidingsinspanningen kan aantonen via administratieve stukken. De regeling heeft als doel dat uw werknemers hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden en het biedt tevens mogelijkheden voor hen om nieuwe competenties te ontwikkelen.

Het wetsvoorstel is in grote lijnen getekend, in maart-april werden de eerste sectorale cao’s afgesloten, maar de effectieve inwerkingtreding kan uitlopen tot eind november 2017.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.