Icon boekhouding 5

De invloed van het zomerakkoord op vooruitbetaalde kosten

Op het einde van een boekjaar wordt er meestal een prognose opgesteld met betrekking tot de resultaten van de vennootschap. Dit om na te zien of er al dan niet een groot bedrag aan winst zal zijn. Het kan immers voorkomen dat de winst groter is dan voorgaande jaren door een uitzonderlijke opbrengst, een daling van de kosten of gewoon door groei van de onderneming. Winst is zeker een positief gegeven maar betekent echter ook meer te betalen belastingen.

Naar het einde van het jaar toe kan dus overwogen worden of er nood is en ook mogelijkheid om de winst en bijgevolg de te betalen belasting van de vennootschap te beperken. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het vooruitbetalen van enkele kosten. U kan bijvoorbeeld in december de verkeersbelasting of onroerende voorheffing betalen voor het volgende jaar, of u kan de huur voor het komende jaar/jaren in één keer betalen. Hierbij moet wel nagezien worden of dit voor de vennootschap cashflowmatig mogelijk is.

Volgens de boekhoudwetgeving dient het ‘matching principe’ gerespecteerd te worden, hiermee wordt bedoeld dat kosten maar aftrekbaar zijn in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Tot op vandaag is hier op fiscaal vlak een afwijking van. De kosten die vooruitbetaald worden en die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig tijdperk zijn op het ogenblik van betaling volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten van het huidige boekjaar. Onder andere de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt (Rb Hasselt 13.10.2004) en het Hof van Beroep van Antwerpen (Antwerpen, 17.03.2015) hebben in dit soort van situatie telkens de belastingplichtige in het gelijk gesteld.

Het zomerakkoord stelt hier nu een einde aan. Dergelijke betalingen/kosten zullen vanaf aanslagjaar 2019 niet meer integraal aftrekbaar zijn voor het boekjaar waarin de betaling gebeurt, maar zullen moeten gespreid worden over de boekjaren waarop de kost betrekking heeft. Het kan dus zeker interessant zijn om voor het einde van het boekjaar nog een vooruitbetaling van kosten te doen. Bovendien gebeurt de aftrek van de kosten in de vennootschapsbelasting dan nog tegen de huidige belastingtarieven, die hoger liggen dan de tarieven geldend vanaf aanslagjaar 2019.

Indien u hierover nog vragen heeft, neem gerust contact op met uw dossierbeheerder.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.