Icon boekhouding 5

Is de methode Ruysseveldt voorbijgestreefd?

De volle eigendom van een goed kan opgesplitst worden in een vruchtgebruik (degene die de vruchten plukt) en de blote eigendom (de juridische eigenaar van het goed) met elk hun waarde hieraan vastgekoppeld. De vraag reist echter hoe het vruchtgebruik en de blote eigendom van een goed gewaardeerd dient te worden.

In veel gevallen koopt de vennootschap het vruchtgebruik van een onroerend goed en de bedrijfsleider de blote eigendom. De vennootschap schrijft de aankoop van het vruchtgebruik af over de periode van het vruchtgebruik en op het einde dooft het vruchtgebruik uit waardoor de volle eigendom van rechtswege bij de bedrijfsleider komt. Bij een te hoge waarde van het vruchtgebruik betekent dit dat de bedrijfsleider te weinig betaald heeft voor de blote eigendom waardoor de bedrijfsleider belast wordt op een voordeel in natura. Een correcte waardering van het vruchtgebruik/blote eigendom is bijgevolg belangrijk!

Tot nu toe werd de formule Ruysseveldt algemeen aanvaard door de fiscus teneinde een opsplitsing te maken tussen de waarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom. Bij deze methode wordt de huurwaarde geactualiseerd op basis van de OLO-rentevoet. Echter wordt deze waardering hoe langer hoe meer aangevallen. De fiscus meent dat deze berekeningsmethode voorbijgestreefd is door de lage OLO-rente waarmee de formule rekening houdt. Daarenboven houdt de formule geen rekening met een gelijkwaardig rendement van de blote eigendom en van het vruchtgebruik.

De dienst Voorafgaande Beslissingen heeft sinds 2016 zelf een formule geïntroduceerd om het vruchtgebruik te waarderen. De fiscus past deze formule meer en meer bij controles toe als DE methode om het vruchtgebruik te waarderen (ook op waarderingen vanuit het verleden).

De administratie kan echter niet zomaar terugkomen op eerder door hen aanvaarde waarderingsmethodes, zoals de methode Ruysseveldt. Indien deze in het verleden correct toegepast werd is er bijgevolg geen reden tot paniek.

De methode van de rulingcommissie is nog voor verbetering vatbaar. Zo is de waardering van het vruchtgebruik vaak te laag en is er nog geen gelijkheid tussen de rendementen van het vruchtgebruik en van de blote eigendom.

Hierdoor is er naast de methode van de rulingcommissie opnieuw opening voor het gebruik andere nieuwe waarderingsmethodes die wel rekening houden met de gelijkheid van de rendementen tussen beide.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.