Icon grafiek 5

Je notariële akte digitaal ondertekenen kan sinds 8 april 2024

Dat steeds meer zaken gedigitaliseerd worden, is niet nieuw. Sinds 8 april is het nu ook mogelijk om de meeste notariële aktes digitaal te ondertekenen. Let op, ook voor de digitale ondertekening van bepaalde aktes zal je nog steeds fysiek aanwezig moeten zijn bij de notaris.

Elke pagina paraferen en een volledige handtekening zetten op de laatste pagina van de akte is door deze digitale ondertekening niet meer nodig. Het is voortaan mogelijk om de meeste notariële aktes zoals een aankoopakte van een huis, een kredietakte of schenking voor de notaris digitaal te ondertekenen via eID of de app itsme. Dit betekent niet automatisch dat je dit op afstand zal kunnen doen, hiervoor zal je wel nog fysiek langs moeten gaan bij de notaris.

Testamenten en wilsbeschikkingen kunnen daarentegen niet digitaal ondertekend worden, aangezien deze documenten een persoonlijk en vertrouwelijk karakter hebben.

Volmachten en vennootschapsakten kunnen wél op afstand digitaal besproken en ondertekend worden via een videoconferentie. Fysieke aanwezigheid is hier niet meer nodig.

Wanneer je samen met een andere partij bij meerdere notarissen via videoconferentie een akte wilt ondertekenen, moest je voordien een volmacht geven aan de notarismedewerker waar de papieren akte zich bevond, zodat hij de akte namens jou kon ondertekenen. Nu je de akte digitaal kan ondertekenen, is een volmacht niet meer nodig. Je kan dus zelf bij je eigen notaris digitaal een handtekening zetten onder de akte.

Als je niet digitaal kan of wil ondertekenen, kan de akte uiteraard nog altijd op papier getekend worden.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.