Icon boekhouding 5

De kapitaalvermindering na incorporatie van reserves

Optimaal uw kapitaal verminderen

Vermits de liquiditeitsbelasting in 2014 steeg van 10% naar 25%, werd door heel wat boekhouders en accountants geadviseerd aan hun cliënteel om de beschikbare reserves in hun vennootschappen eind 2013 – begin 2014 “vast te klikken”.

Wat betekent vastklikken van reserves? Beschikbare reserves werden toen als dividend uitgekeerd waarbij er een liquiditeitsbelasting van 10% werd ingehouden en het netto-dividend (90%) werd opgenomen in het kapitaal van de vennootschap.

Waarom werden er toen massaal reserves vastgeklikt? Deze regeling was initieel bedoeld voor vennootschappen die later (ooit) wensten te liquideren. Bijkomend bood de regeling een mogelijkheid om de vastgeklikte reserves reeds na 8 jaar (voor KMO’s vier jaar) uit te keren. Velen maakten van deze regeling gebruik om de beschikbare reserves in de vennootschap vast te klikken tegen betaling van de liquiditeitsbelasting van 10%, zodat bij de latere uitkering van deze vastgeklikte reserves géén verdere bijkomende belasting meer verschuldigd zou zijn

Tijdsvoorwaarde voor uitkering van beschikbare reserves? Een absolute voorwaarde om van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken, was dat de vastgeklikte reserves minstens voor een periode – 4 jaar voor kmo’s, 8 jaar voor andere vennootschappen – in de vennootschap aangehouden blijven worden. Pas na het verstrijken van deze periode kan dit kapitaal verder belastingvrij uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Voor veel kmo’s is die periode van vier jaar nu bijna afgelopen, zodat de opportuniteit zich aandient om de opgebouwde reserves die in het kapitaal zijn geïncorporeerd te "de-klikken" en belastingvrij aan de aandeelhouders uit te keren.

Heeft u destijds gebruik gemaakt van deze regeling waarbij u beschikbare reserves heeft vastgeklikt tegen betaling van de liquiditeitsbelasting van 10% en overweegt u nu een belastingvrije kapitaalvermindering, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij begeleiden u hierbij graag en bekijken dit samen met u vanuit een breder perspectief. Wij gaan na wat de eventuele (fiscale) nevengevolgen zijn door deze geplande kapitaalvermindering? Waarop heeft deze kapitaalvermindering zoal een impact? Dit vergt maatwerk, zodat u zich beter even informeert vooraleer u mogelijks te snel langs de kassa passeert.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.