Icon percentage 4

Kent u al de nieuwe btw-regels inzake e-commerce (afstandsverkopen)?

Op 1 juli 2021 werden er nieuwe, eenvoudigere btw-regels van kracht voor de e-commerce (afstandsverkopen). Het vroegere MOSS-systeem werd uitgebreid naar het eenvoudigere OSS-systeem. Hieronder een woordje uitleg.

Wat deed het MOSS-systeem?

Al sinds 2015 bestaat het MOSS-systeem (Mini-One-Stop-Shop) voor een beperkt aantal handelingen. Deze handelingen bestaan uit de diensten die langs elektronische weg worden verricht, radio-en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten. Dit slaat echter niet op de verkoop van goederen via webshops.

Als deze bovenstaande diensten verricht worden voor een btw-plichtige in een andere lidstaat, is de btw-regeling eenvoudig. Er moet dan geen btw aangerekend worden op de dienst, de btw wordt al voldaan door een verlegging van heffing in de btw-aangifte van de klant. Als deze diensten echter verricht worden voor een niet-btw plichtige klant (bv. een gewone consument), dan moet er wél btw aangerekend worden van de lidstaat waar de klant gevestigd is. Hierdoor moet er een btw nummer aangevraagd worden in de desbetreffende lidstaat en moet er daar een btw-aangifte ingediend worden.

Uiteraard neemt dat te veel tijd in beslag en om deze administratieve rompslop te vermijden, heeft men destijds het MOSS-systeem opgericht. Via dit systeem kan men één btw-aangifte indienen voor alle deze handelingen (diensten) binnen de EU. Er moet aldus niet meer geregistreerd worden in het land waar de klant gevestigd is en er moet daar ook geen btw-aangifte meer ingediend worden.

Afstandsverkopen voor 01/07/2021

Helaas vielen heel wat verkopen aan particulieren in de EU niet onder het MOSS-systeem.

Bij een verkoop van een goed aan een particulier in de EU, is er in principe btw van die lidstaat verschuldigd (Bv. Belg verkoopt goed aan Franse particulier, er is Franse btw verschuldigd. Deze btw kan men niet doorstorten via de Belgische btw-aangifte.) Om de btw in die lidstaat te kunnen voldoen, moest de verkoper zich registreren in dat land en moest er daar een btw aangifte ingediend worden om die btw te voldoen.

Per land was er wel een drempel voorzien tussen de 35.000 en de 100.000 euro. Als men per jaar onder deze drempel in dat land bleef, mocht men toch Belgische btw gaan aanrekenen aan die particulier. Er was dan geen verplichte registratie in dat land en er moest daar geen btw-aangifte ingediend worden.

Nieuwe, eenvoudigere regeling vanaf 01/07/2021

Uiteraard werden deze drempels vaak overschreden. Om dus te vermijden dat men zich in meerdere landen moet registreren om daar btw aangiften in te dienen, heeft Europa het MOSS-systeem uitgebreid naar het OSS-systeem (One stop shop). Concreet wil dat zeggen dat ook de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en diensten aan particulieren in de EU werden dus toegevoegd.

Via het OSS systeem moet er maar één aangifte ingediend worden voor alle landen van de EU samen. De betaling van de btw gebeurt ook in één keer. Het OSS-systeem stort hierna de btw door aan de verschillende EU-landen.
Let wel op! Alle vroegere drempels per land vallen weg. Er is nog één drempel van 10.000,00 euro voor alle EU landen samen. Als u afstandsverkopen doet in meerdere landen, maar u blijft onder de drempel van 10.000,00 euro in totaal dan mag er toch Belgische btw aangerekend worden. Zodra de drempel van 10.000 euro overschreden wordt, moet er btw van het land van klant aangerekend worden. Deze btw kan dan doorgestort worden via het OSS-systeem.

De OSS-registratie is optioneel. Men kan ook nog opteren om zich toch in die landen te registreren en daar btw aangiften in te dienen.

Bij verkopen op afstand was men altijd verplicht om facturen op te maken. Als men opteert voor het gebruik van de OSS-regeling vervalt deze facturatieverplichting. Wie toch nog facturen wil uitreiken, mag dit doen met de factureringsregels van het land waar men zich registreert voor de OSS regeling. Belgische ondernemingen zullen dus de Belgische factureringsregels moeten toepassen. Er moet wel altijd vermeld worden bij het tarief en de verschuldigde btw, welke lidstaat er van toepassing is.

Toch niet altijd zo eenvoudig?

De administratieve vereenvoudiging waar Europa voor gezorgd heeft, is jammer genoeg niet altijd zo eenvoudig. Hierbij even een voorbeeld:

Een Belgische leverancier verkoopt goederen vanuit zijn voorraad in Nederland aan een Nederlandse particulier. Je kan er van uit gaan, gezien een Belg verkoopt aan een Nederlander, er afstandsverkoop geldt met Nederlandse btw en we hier dus dit kunnen voldoen via de OSS-aangifte. Dat is echter niet het geval. Gezien het goed vervoerd wordt vanuit de voorraad in Nederland naar de Nederlandse particulier, is er hier geen intracommunautaire levering van toepassing, maar wél een lokale levering. De btw van lokale leveringen kan niet voldaan worden via de OSS-aangifte. De Belgische leverancier zal in dit geval tóch nog een Nederlands btw-nummer moeten aanvragen om de Nederlandse btw te kunnen voldoen in een Nederlandse btw-aangifte.

Tot zover dan ook de vereenvoudiging via het OSS-systeem. Het maakt sommige handelingen een stuk eenvoudiger maar in bepaalde specifieke gevallen zal men zich toch moeten registreren in die andere EU landen om daar aangiften in te dienen.
De OSS-aangiften kunnen per kwartaal worden ingediend. U kan zich nu al registreren voor OSS via Intervat.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.