Icon boekhouding 5

KMO-portefeuille: 16 opleidingen uitgesloten

De KMO-portefeuille kan onder bepaalde voorwaarden opleidingen en adviesdiensten, die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren, financieel ondersteunen. Vanaf 1 juli 2020 vallen een aantal opleidingen echter buiten deze subsidie omdat ze niet bijdragen tot de groei of transformatie van Vlaamse bedrijven. We geven hieronder een overzicht.

Welke opleidingen worden uitgesloten?

 • Opleidingen shiatsu;
 • Opleidingen mindfulness;
 • Opleidingen reflexologie;
 • Opleidingen astrologie;
 • De diensten inzake insights discovery methode;
 • De diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse;
 • Diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • Het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • Opleidingen meridianen- en elementenleer;
 • Opleidingen hypnose;
 • Opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • De opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • Diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • Teambuildings;
 • Netwerksessies;
 • Studiereizen.

Andere recente wijzigingen

De KMO-portefeuille onderging reeds eerder al een aantal beperkingen:

 • Een kleine onderneming kan sinds 1 december 2019 nog genieten van 30% steun, een middelgrote onderneming van 20% steun.
 • Sinds 1 januari 2020 werd het maximale steunplafond op jaarbasis ook verlaagd voor kleine en middelgrote ondernemingen van 10.000,00 euro naar 7.500,00 euro.

Voorwaarden om gebruik te maken van de kmo-portefeuille

 • Kmo’s, eenmanszaken, vrije beroepen en zelfstandigen in bijberoep
 • Voor opleiding of advies
 • Via een geregistreerde dienstverlener
 • De exploitatiezetel ligt in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming is in orde met de regelgeving in het Vlaamse Gewest
 • Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met status ‘actief’
 • Behoren tot de privésector
 • Qua omzet en aantal werknemers voldoen aan de Europese kmo-definitie
 • NACEBEL-code is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26/02/2016
 • Gericht op het verbeteren van het functioneren van de onderneming

Hoe aan te vragen?

Deze subsidie moet online aangevraagd worden via het agentschap innoveren & ondernemen van de Vlaamse overheid binnen de 14 dagen na de start van de dienst.

Indien u de wettelijke vertegenwoordiger bent die gekend is in de KBO zal u de subsidie zonder problemen zelf kunnen aanvragen.

Indien u wel de rechten hebt, maar dit liever zelf niet doet, kan u ook altijd iemand anders aanduiden om deze aanvraag voor u te vervolledigen. Hiervoor dient u, als wettelijk vertegenwoordiger, uzelf aan te duiden als hoofdtoegangsbeheerder en iemand anders het recht geven om de aanvraag te beheren.

KMO-portefeuille en heropstart na Corona

Wint u als ondernemer advies in op gebied van veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk, bij een geregistreerde dienstverlener om de heropstart van uw onderneming na corona zo te ondersteunen? Dan kunt u eveneens gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.