Icon boekhouding 5

Koopsom groepsverzekering storten voor eind 2017: interessant voor u?

Er zijn heel wat veranderingen op til in de vennootschapsbelasting omwille van het zomerakkoord. Eén van de belangrijkste acties is de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting maar daarnaast zijn er heel wat compenserende maatregelen. Het is van belang om na te gaan wat de gevolgen zijn en of het interessant kan zijn om hierop in te spelen. Hierbij dienen we niet enkel te kijken naar wat te doen na de doorvoering van de maatregelen maar ook of er zich op vandaag nog opportuniteiten kunnen voordoen. De koopsom van een groepsverzekering kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Een groot voordeel binnen een vennootschap is de mogelijkheid tot het aanleggen van een aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider, dit via een individuele pensioentoezegging of groepsverzekering. De vennootschap betaalt de premie, die volledig aftrekbaar is, en op pensioenleeftijd ontvangt de zaakvoerder een mooi opgebouwd kapitaal. De premie moet voldoen aan de zogenaamde 80%-regel, dit houdt in dat u een kapitaal mag opbouwen afhankelijk van de grootte van uw jaarlijks regelmatig beroepsinkomen.

De groepsverzekering bestaat uit 2 delen, het pensioenkapitaal opgebouwd op basis van de reeds gewerkte jaren en een pensioenkapitaal op basis van de nog te presteren jaren. De koopsom of backservice van een groepsverzekering houdt in dat u in één keer een financiering doet met betrekking tot het deel van het pensioenkapitaal verbonden aan het verleden. Dit is zelfs mogelijk voor de jaren dat u een activiteit heeft uitgeoefend buiten de vennootschap, wanneer u bijvoorbeeld eerst in loondienst heeft gewerkt voor u zelfstandig werd. Op deze gewerkte jaren buiten de vennootschap geldt wel een beperking van 10 jaar.

De betaling van de koopsom betekent een aftrekbare kost voor de vennootschap indien wordt voldaan aan de 80%-regel. Door de daling van de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2019 kan u een hogere belastingbesparing behalen wanneer u de backservice dit jaar nog stort dan wanneer u deze uitstelt tot volgend jaar.

Een nadeel aan de koopsom is dat premies hoger dan 31.836 euro (geïndexeerd bedrag 2017) onderhevig zijn aan de Wyninckx-bijdrage. Dit is de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen. De Wyninckx-bijdrage bedraagt 1,5% voor 2017 maar zou in 2018 verdubbeld worden. Dit benadrukt nogmaals het belang om, indien u een koopsom wenst te storten, dit nog te doen voor eind 2017.

Tenslotte is het op vandaag zo bepaald dat de 80%-regel zich baseert op de bruto jaarbezoldiging van het laatste activiteitsjaar. Er is sprake dat dit vanaf 2019 aangepast zou worden naar een gemiddelde bezoldiging berekend over een langere periode dan een jaar, wat ertoe zal leiden dat de 80%-grens zal dalen en er minder mogelijkheden zullen zijn tot aanvullende pensioenopbouw via de vennootschap.

Het is dus zeker van belang om voor uzelf na te gaan of de koopsom voor u aan de orde is en of u de mogelijkheid heeft om deze eventueel nog voor het einde van het jaar te storten. Voor meer informatie over uw groepsverzekering en of u in aanmerking komt om een koopsom te storten kan u steeds met ons of uw verzekeringsmakelaar contact opnemen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.