Icon boekhouding 5

“Louter” Esthetische prestaties niet langer vrijgesteld van BTW

Sinds 1 januari 2016 zijn de “louter” esthetische behandelingen niet meer vrijgesteld van BTW.

Het gaat om Esthetische prestaties, die niet werden opgenomen in de nomenclatuur (dit is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk vergoedt), of, indien deze toch werd opgenomen, niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

De BTW - plicht geldt o.a. voor artsen, plastische chirurgen, anesthesisten, dermatologen en oftalmologen die esthetische prestaties uitvoeren. Voorlopig blijven tandartsen buiten schot.

Ook voor de na-verzorging en de ziekenhuisverpleging van dergelijke prestaties, vervalt de BTW vrijstelling.

Ingeval van twijfel, bepaalt het oordeel van de arts of een ingreep al dan niet zuiver cosmetisch van aard is.

Tevens werden de medische en paramedische beroepen van elkaar gescheiden, de BTW vrijstelling geldt alleen maar voor prestaties verricht door de wettelijk geregelde paramedische beroepen en die beperkt is tot de behandelingen die voorkomen in de nomenclatuur.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.