Icon doel 2

Mobiliseer uw belastingvrije reserves

Heeft u nog belastingvrije reserves op de balans van uw vennootschap staan, dan worden deze bedragen ooit (en uiterlijk bij ontbinding van uw vennootschap) belast. De fiscus geeft u 2 boekjaren de tijd om deze op vrijwillige basis reeds eerder te laten belasten tegen gunstige tarieven.

Wat zijn belastingvrije reserves?

Belastingvrije reserves zijn winsten van uw onderneming die op basis van fiscale maatregelen tijdelijk van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld. Deze belastingvrije reserves staan als een ‘voorlopig onaantastbare spaarpot’ afzonderlijk geboekt in het eigen vermogen van uw vennootschap.

Mobiliseren tegen gunsttarieven

Om vennootschappen aan te moedigen deze reserves vervroegd te belasten, is het mogelijk in aanslagjaar 2021 (boekjaren aanvangend ten vroegste op 1 januari 2020) bepaalde vrijgestelde reserves tegen fiscaal gunstige tarieven ‘te mobiliseren’ naar de belaste reserves, zijnde het gunstige tarief van 15%.Een uitkering van het bedrag is niet verplicht. Een loutere overboeking naar belaste reserves is voldoende maar indien u tijdens het boekjaar de opname van de belastingvrije reserves in afschrijfbare (im)materiële vaste activa investeert, betaalt u voor dit gedeelte slechts 10%. De investeringen hoeven niet nieuw te zijn.

Volgende investeringen komen NIET in aanmerking:

  • personenwagens, lichte vrachtauto’s of auto’s voor dubbel gebruik;
  • investeringen die reeds in aanmerking komen voor gespreide taxatie van meerwaarden;
  • Investeringen die reeds in aanmerking komen voor vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen.

Welke reserves

Niet alle belastingvrije reserves komen in aanmerking voor de maatregel. De reserves moeten aangelegd zijn vóór 1 januari 2017 en het moet om een van volgende reserves gaan:

   • 20% bijkomende kostenaftrek voor elektrische wagens, fietsen en beveiligingskosten
   • vrijgestelde investeringsreserves (die correct werden geherinvesteerd en waarvoor de minimum bezitsduur is verstreken)

De regeling geldt NIET voor herwaarderingsmeerwaarden, tax shelter, gespreid te belasten meerwaarden, …

Minimum belastbare basis

De fiscus geeft u 2 boekjaren de tijd om de belastvrije reserves om te zetten in belaste reserves tegen een gunstiger tarief. Let wel dat deze vennootschapsbelasting steeds betaald zal moeten worden, zelfs wanneer u nog voldoende fiscaal overgedragen verliezen of fiscale aftrekken hebt. Deze kunnen niet in mindering gebracht worden van deze minimum belastbare basis.

Om verhoging wegens te weinig voorafbetalingen te vermijden, dient u hiermee rekening te houden.

Contacteer ons voor meer informatie!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.