Icon boekhouding 5

Moederschapsrust bij zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2017 werd de maximale duur van de moederschapsrust verlengd van 8 naar 12 weken. Daarnaast werd ook voorzien dat de facultatieve rust van 9 weken halftijds kan opgenomen worden.

De moederschapsrust bedraagt vanaf 2017 12 weken, bestaande uit een verplicht en een facultatief deel. Bij een meerling bedraagt het aantal weken nu 13 weken.

Het verplichte deel betreft altijd 3 weken, dit blijft ongewijzigd. Deze moeten 1 week onmiddellijk voor de bevallingsdatum en 2 weken vanaf de bevallingsdatum worden opgenomen. Tijdens deze weken moet de volledige beroepsactiviteit stopgezet worden. De zaak of de praktijk mag dan wel opengehouden worden door personeel.

Het facultatieve deel telt vanaf 2017 9 weken (10 weken bij een meerling) die op te nemen zijn naar keuze. Deze kunnen ten vroegste 3 weken tot 8 dagen voor de bevalling opgenomen worden. De weken die niet opgenomen zijn voor de bevalling, kunnen opgenomen worden tot de 38e week na de bevalling. U mag de 9 weken (10 weken bij een meerling) onderbreken met periodes van werkhervatting waarbij de beroepsactiviteit halftijds mag uitgeoefend worden. Die keuze kan u voor elke week afzonderlijk maken. Tijdens deze weken moet de beroepsactiviteit voor de helft stopgezet worden en de wekelijkse uitkering van moederschapsrust wordt dan ook gehalveerd.

Moederschapsrust kunt u aanvragen door middel van het aanvraagformulier hiertoe in te vullen. Dit kan u verkrijgen bij uw ziekenfonds. Dit aanvraagformulier moet vermelden wanneer de voorziene bevallingsdatum is, het aantal weken facultatieve rust en de precieze periodes waarin u die wenst op te nemen en de eventuele vermelding van een meerling.

Wanneer het kind onmiddellijk na de bevalling meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet verblijven kan de moederschapsrust verlengd worden. De duur van de verlenging omvat de duur die gelijk is aan de weken hospitalisatie die de eerste 7 dagen overschrijdt, met een maximum van 24 weken. De verlenging gaat in op de 1e dag na de 2 weken verplichte rust en kunnen ook halftijds opgenomen worden. Na deze periode start de facultatieve rust. De verlenging dient binnen de 2 weken na de geboorte van het kind aangevraagd te worden bij uw ziekenfonds. Dit doet u door het ziekenfonds een getuigschrift te overhandigen waarin de duur van de ziekenhuisopname van uw kind vermeld staat.

Nieuw sinds 1 oktober 2016 is dat de zelfstandige een vrijstelling van sociale bijdragen kan genieten in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling. Die vrijstelling wordt automatisch bekomen wanneer zij de geboorte aangeeft bij haar sociale kas en de moederschapsrust daadwerkelijk opneemt. Dit heeft geen invloed op de sociale rechten en de periode wordt dan ook gelijkgesteld voor het pensioen.

U kan als zelfstandige moeder na de geboorte van uw kind 105 dienstencheques aanvragen per e-mail, fax of brief gericht aan uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag dient te gebeuren vanaf de 6e maand van de zwangerschap, uiterlijk tot en met 15 weken na de bevalling.

Om recht te hebben op de dienstencheques moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het kind verblijft in uw gezin;
  • De voorwaarden m.b.t. moederschapsuitkering van uw ziekenfonds zijn voldaan;
  • De beroepsactiviteit wordt hernomen onmiddellijk na de moederschapsrust;
  • U hebt een aanvraag ingediend bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook aanspraak maken op de dienstencheques wanneer zij voorlopige bijdragen betalen, die minstens gelijk zijn aan de bijdragen in hoofdberoep.

Indien u verdere vragen heeft over dit onderwerp of reeds in blijde verwachting bent, aarzel niet om ons kantoor te contacteren voor meer informatie!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.