Icon boekhouding 5

Nieuwe overgangsmaatregel voor BTW tarief op renovatiewerken

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief van 6% voor renovatiewerken zou worden verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar vanaf 01/01/2016 (cfr. Artikel dd. 09/12/2015). Aangezien deze voorziene datum niet werd gehaald, werd de inwerkingtreding uitgesteld tot 12/02/2016. Hierdoor voorzag de overheid in een overgangsmaatregel voor de periode van 01/01/2016 tot 12/02/2016.

Deze overgangsmaatregel is van toepassing als:

  • De stedenbouwkundige vergunningsplicht/ meldingsplicht of het contract m.b.t. de werken uiterlijk op 11/02/2016 werd opgemaakt.
  • De factuur uiterlijk op 31/12/2017 wordt uitgereikt.

En is van belang voor:

  • Werken die nog niet werden voltooid en nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn op 12/02/2016
  • Werken die starten na 12/02/2016
  • Woningen die voor het eerst in gebruik zijn genomen tussen 01/01/2007 en 31/12/2011

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.