Icon boekhouding 5

Nieuwe BTW-regeling vouchers vanaf 2019

Wat is een voucher?

Met vouchers worden bedoeld de aankoopcheques, cadeaubonnen, geschenkcheques, belevenisbonnen, … die worden uitgegeven door winkeliers of andere gespecialiseerde ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan een Vivabox of een cadeaubon van de MediaMarkt.

Een bon die louter recht op korting geeft bij de aankoop van een goed of dienst wordt niet bedoeld. Een voucher kan op papier bestaan of een elektronische vorm hebben.

Enkelvoudig en meervoudig gebruik

Een voucher met enkelvoudig gebruik betreft een voucher waarbij bij het uitgeven van de voucher reeds geweten is waar de plaats van de levering van het goed of verrichting van de dienst zal plaatsvinden. Hier gaat het bijvoorbeeld om de cadeaubon van de MediaMarkt, het is maar in één plaats dat deze bon gebruikt kan worden.

Een voucher met meervoudig gebruik betreft dan bijvoorbeeld een Vivabox, hierbij is nog niet geweten waar de plaats van levering van goederen of de dienstverrichting zal zijn. In een Vivabox kan u bijvoorbeeld met één en dezelfde bon een uitstap doen naar een museum maar kan u even goed kiezen om ergens te gaan eten of om naar de wellness te gaan.

BTW-regeling

In de oude regeling is er enkel BTW verschuldigd bij de inwisseling van de voucher, niet op het moment dat de voucher wordt uitgegeven. Dit blijft van toepassing op de voucher met meervoudig gebruik. Bij de voucher met meervoudig gebruik is niet geweten waartoe de voucher zal gebruikt worden en kan men dus ook niet weten wat het verschuldigde BTW-bedrag zal zijn. De BTW wordt verschuldigd op het moment dat de voucher wordt ingewisseld.

De nieuwe regeling wijzigt de situatie in geval van een voucher met enkelvoudig gebruik. Daar er geweten is waarvoor de voucher gebruikt zal worden, is ook het verschuldigde BTW-bedrag reeds gekend bij uitgifte van de voucher. Hierdoor zal de BTW reeds bij de uitgifte/verkoop van de voucher verschuldigd zijn. Bij de inwisseling van de voucher is er dan geen BTW meer verschuldigd.

Overgangsregeling

De nieuwe regeling is van toepassing op vouchers uitgegeven na 31/12/2018. Voor vouchers die reeds zijn aangekocht voor 31/12/2018 maar pas na deze datum worden ingewisseld blijft de oude BTW-regeling van toepassing.

Ondernemingen die vouchers verkopen moeten dus goed nazien over welk type van voucher het gaat en eventueel de nodige aanpassingen aanbrengen in hun verwerkingssysteem en in hun boekhouding zodat zij de correcte BTW-regeling kunnen toepassen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.