Icon boekhouding 5

Nieuwe vorm van verloning voor werknemers: de winstdeelname

Het zomerakkoord van de regering-Michel introduceert vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid om winstdeelnames toe te kennen aan werknemers, dit zonder participatie voor de werknemers in het kapitaal van de onderneming.

Er bestaat reeds een gunstregime voor collectieve loonbonussen waarvan het personeel kan genieten indien bepaalde doelstellingen worden behaald. Bij deze doelstellingen kijkt men naar meetbare criteria waarbij er op gelet wordt dat de lat ieder jaar wat hoger wordt gelegd, zodat werknemers gemotiveerd worden om het beter te doen. Het grote verschil met de winstdeelname is dat de loonbonus heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt. Bovendien is het bedrag geplafonneerd op 3.255 euro per werknemer.

Bij winstdeelname kunnen bedrijven tot 30 procent van de loonmassa besteden aan winstpremies. Als we ons baseren op de gemiddelde loonmassa per werknemer dan betekent dit dat er tot 5 keer toe meer premie kan gegeven worden als bij de loonbonus. Hierbij dienen geen doelstellingen bereikt te worden zoals bij de loonbonus, het betreft effectief een deelname in de gerealiseerde winst van het boekjaar. De invoeringsmodaliteiten zijn veel simpeler en meer flexibel opgesteld. De werkgever kan vrijwillig de beslissing nemen om dit in te voeren en de procedure is zeer eenvoudig indien er geopteerd wordt om alle werknemers hetzelfde bedrag toe te kennen. Indien er een onderscheid wordt gemaakt tussen de werknemers dan dient de invoering te gebeuren bij CAO of toetredingsakte.

De winstdeelname komt wel bovenop het bestaande loonpakket en mag niet andere voordelen of loon gaan vervangen. Bij de berekening van de loonnorm worden de winstpremies echter niet meegerekend en kan dit nog steeds toegekend worden als de onderneming de loonkost niet meer mag laten stijgen.

De winstdeelname dient aangegeven te worden in de personenbelasting van de werknemer maar zal apart belast worden aan 7 procent. Voor de werkgever zijn de premies geen aftrekbare kost. Op het vlak van de RSZ zijn de werknemers een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07% op de winstpremie.

De winstdeelname lijkt een simpelere variant van de loonbonus te zijn waarbij er meer wedde aan de werknemer op deze manier kan toegekend worden met een vereenvoudigde procedure. De onderneming dient natuurlijk wel winst te draaien voordat er kan beslist worden deze winstpremie toe te kennen. Het betreft tenslotte ook geen verworven recht, de werkgever heeft ieder jaar de keuze of hij dit kan en wenst toe te passen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.