Icon boekhouding 5

Nieuwe wagen: Leasing, renting of een bankfinanciering?

U bent van plan zich als ondernemer een wagen aan te schaffen, maar daarbij rijzen heel wat vragen. De keuze van het model of de kleur raakt u snel over uit, maar hoe financier je die wagen nu best? Met eigen gelden, via een bankfinanciering of toch beter via leasing of renting?

En is mijn wagen nu wel fiscaal interessant?

FISCAAL OPTIMALE WAGEN: WAAROP LETTEN

De belangrijkste zaken waarmee u rekening dient te houden, om uw wagen zo fiscaal mogelijk te optimaliseren, zijn:

*de cataloguswaarde

*de CO2-uitstoot

Aftrekbaarheid kosten

Alle kosten van uw personenwagen worden in de onderneming steeds voor een gedeelte beperkt. Het percentage van deze ‘verworpen uitgave’ is afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw wagen. Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe groter de aftrekbaarheid van uw kosten.

Informeer hier steeds naar, wanneer u op zoek gaat naar een personenwagen.

Laag voordeel alle aard

Koopt u de wagen via een vennootschap, dan zal u hoogstwaarschijnlijk ook privékilometers afleggen met de wagen en bijgevolg privé belast worden op een voordeel in natura.

De berekening van het voordeel is voornamelijk gebaseerd op de CO2-uitstoot van de wagen en de cataloguswaarde. Wenst u zo weinig mogelijk privé belast te worden, dan zoekt u best een wagen waarbij zowel de CO2-uitstoot als de cataloguswaarde laag zijn.

Goedkope wagen en toch hoge cataloguswaarde

De cataloguswaarde van een wagen is de prijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Met kortingen wordt geen rekening gehouden.

Met andere woorden: betaalt u zeer weinig voor de wagen omdat u een grote korting ontvangt of omdat het om een oudere tweedehandswagen gaat, dan wordt het voordeel toch steeds berekend op basis van de hogere prijs van een gelijkaardige nieuwe wagen zonder kortingen.

FINANCIERING WAGEN

Banklening

Wanneer onvoldoende middelen ter beschikking zijn of u hebt uw geldmiddelen op korte termijn voor andere zaken nodig, dan is de meest voor de hand liggende keuze voor de financiering van uw wagen de banklening.

De rentekosten van leningscontracten worden vaak vergeleken van bank tot bank, maar de kredietcontracten differentiëren zich vaak ook op andere gebieden:

 • Waarborgen die al dat niet gesteld moeten worden
 • De terugbetalingsvoorwaarden kunnen verschillen
 • Bijkomende voorwaarden om een lagere rentevoet te krijgen
 • Het maximum bedrag die u kan lenen voor de wagen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan het soms interessanter zijn het bedrag te lenen in plaats van uw eigen beschikbare middelen aan te spreken. Dit is het geval wanneer de rentekost van uw lening goedkoper is dan het rendement op uw beschikbare gelden.

Bovendien heeft u uw eigen middelen dan nog ter beschikking voor andere investeringen.

Leasing en renting

Leasing is een vorm van krediet waarbij de leasingmaatschappij de nieuwe wagen aankoopt in uw plaats (juridische eigenaar) en deze gedurende een overeengekomen termijn tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt. U bent de economische eigenaar. Op het einde van het contract kunt u de wagen aankopen tegen de restwaarde (aankoopoptie).

De overdracht van de eigendomsrechten staat hier centraal. De wagen wordt dan ook als investering geboekt (en afgeschreven) bij de leasingnemer.

Renting wordt eerder gelijkgesteld met huur. De leasingmaatschappij blijft juridisch en economisch eigenaar. Zij neemt de wagen op als investering en verhuurt deze aan de leasingnemer, die de vergoeding rechtstreeks in kosten boekt. De aankoopoptie ligt steeds hoger dan bij leasing.

Operationele leasing is een vorm van renting waarbij alle bijbehorende diensten, zoals verkeersbelastingen, onderhoud, verzekeringen,… inbegrepen zijn in de vergoeding die u aan de leasingmaatschappij betaalt.

Voor- en nadelen:

Voordelen leasing en renting tegenover een bankfinanciering:

 • De wagen wordt 100% gefinancierd
 • Geen waarborgen nodig
 • Geen voorfinanciering van de BTW

Voordeel renting:

 • Mogelijkheid om voor een eerste verhoogde factuur te kiezen, waarmee u aan fiscale optimalisatie kan doen

Voordeel operationele leasing:

 • Weinig rompslomp doordat de bijbehorende diensten (verzekering, onderhoud,…) inbegrepen zijn
 • Geen voorfinanciering van de restwaarde (want deze betaalt u pas bij lichting van de optie) en dus meer middelen beschikbaar voor andere zaken

Nadelen leasing en renting:

 • Er is een bijkomende tussenpersoon die een kost aanrekent, bovenop de intresten
 • Tussentijds stopzetten van het contract kost geld

Nadeel operationele leasing:

 • Meestal iets duurder doordat er een tussenpersoon is bij de bijbehorende diensten, al kan dit genuanceerd worden. Leasingmaatschappijen verkrijgen hun diensten goedkoper door de aankoop in massa, waardoor zij dit tegen redelijke prijzen kunnen aanbieden
 • De voorwaarden van het contract moeten steeds goed bekeken worden. (Wat zijn de afspraken omtrent het onderhoud? Wat zijn de bepalingen van het verzekeringscontract? Wordt de brandstof duurder als ik een aantal kilometer overschrijdt? …)

Aan alle financieringsvormen zijn voor- en nadelen verbonden. Het blijft een kwestie van alles afwegen en daarbij rekening te houden met uw specifieke situatie.

Vergelijk niet enkel de financiële kost van de verschillende financieringsvormen, maar probeer ook steeds indachtig te zijn wat de contractvoorwaarden betreft.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.