Icon boekhouding 5

Registratierechten Vlaanderen: wat werd gewijzigd?

In Vlaanderen heeft men beslist het verkooprecht te herzien vanaf 1 juni 2018. Daar wij allemaal van tijd tot tijd een huis aan – of verkopen staan we best even stil bij wat precies werd gewijzigd.

Tot 1 juni 2018 was er een algemeen verkooprecht van 10% bij de aankoop van een woning en kon men een verlaagd tarief bekomen van 5% op basis van het kadastraal inkomen (KI). Daar dit KI reeds in 1975 werd toegekend en tot op heden niet werd herzien, kon dit leiden tot enige ongelijkheid. Zo kan een oudere, grote woning een lager KI hebben dan een recente kleinere woning. De Vlaamse Overheid grijpt hier op in.

Het basistarief van 10% blijft bestaan voor aankopen van bedrijfsvastgoed, bouwgrond en tweede of derde verblijven. Voor de aankoop van de enige gezinswoning echter geldt vanaf 1 juni 2018 een algemeen verlaagd tarief van 7% in Vlaanderen. Indien er na aankoop geïnvesteerd wordt in een energetische renovatie kan zelfs een tarief van 6% gehanteerd worden. Deze renovatie dient men te bewijzen via de voorlegging van een energieprestatiecertificaat.

Wanneer de woning een onroerend erfgoed betreft daalt het tarief tot 1%. Dit betekent een voordeel van 6% maar dit voordeel moet wel integraal geïnvesteerd worden in de woning.

Voor het verlaagd tarief blijven er natuurlijk wel voorwaarden van toepassing:

  • De aankoop gebeurt door een natuurlijk persoon (geen verlaagd tarief voor een vennootschap);
  • Het betreft een zuivere aankoop, hiermee wordt bedoeld dat de aankoop gebeurt mits een vergoeding in geld (geen schenking bv.);
  • De volle eigendom wordt verworven (geen vruchtgebruik bv.);
  • Men mag niet reeds eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in volle eigendom (wordt wereldwijd beoordeeld per koper en alle kopers samen);
  • Men dient er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen binnen de 2 jaar na de akte;
  • Het pand is hoofdzakelijk bestemd als woning (geen bouwgrond!) en is gelegen in het Vlaams Gewest.

De voorwaarde voor een minimum aantal jaar van bewoning is weggevallen. De voorwaarden worden per koper bekeken, zo kan het voorvallen dat de ene koper van het verlaagd tarief kan genieten terwijl de andere koper het basistarief verschuldigd is.

Nu kan het natuurlijk voorkomen dat u nog in het bezit bent van een woning of bouwgrond op het moment dat u een nieuwe gezinswoning aankoopt. U kan dan toch van het verlaagd tarief genieten op de aankoop van de nieuwe woning, mits u er zich toe verbindt om het ander onroerend goed binnen het jaar na da akte van de nieuwe aankoop te verkopen.

In dit kader blijft de meeneembaarheid bestaan waarbij men de eerder betaalde registratierechten in mindering mag brengen van de nieuwe verschuldigde. De meeneembaarheid heeft sinds 2002 een plafond van 12.500 euro, dit plafond zal vanaf nu geïndexeerd worden.

U kan nu misschien wel denken dat deze nieuwe wetgeving eerder nadelig is voor wie vroeger viel onder het ‘klein beschrijf’ en kon genieten van 5% in plaats van 7%. Voor mensen met een bescheiden woning wordt vanaf nu tegemoet gekomen met een rechtenvermindering. Het criterium bescheiden woning wordt niet meer bekeken op basis van het kadastraal inkomen maar wel op basis van de aankoopprijs of de belastbare grondslag. U komt hiervoor in aanmerking tot een belastbare grondslag van maximum 200.000 euro (in bepaalde steden of gemeenten 220.000 euro). Dit betekent indien de aankoopprijs onder dit bedrag ligt, dat u een extra korting van 5.600 euro (bij een tarief van 7%) of 4.800 euro (bij een tarief van 6%) krijgt.

De combinatie van het verlaagd tarief en de rechtenvermindering zou tot een groter voordeel leiden dan het vroegere verlaagd tarief van 5%. Bovendien kan dit ook nog gecombineerd worden met de meeneembaarheid. Vroeger was er in de lijn van de rechtenvermindering de mogelijkheid van een abattement, waarbij er geen registratierechten te betalen waren op de eerste schijf van 15.000 euro. Dit was niet combineerbaar met de meeneembaarheid. Vanaf 1 juni 2018 werden de abattementen afgeschaft.

De nieuwe registratierechten zijn van toepassing voor verkoopovereenkomsten, hiermee wordt in de meeste gevallen een compromis bedoeld, vanaf 1 juni 2018. Voor meer informatie kan u gerust contact opnemen met ons kantoor.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.