Icon boekhouding 5

ResQ bonussysteem: alternatieve verloning voor werknemers en bedrijfsleiders

Sinds kort kunt u gebruikmaken van een alternatieve verloningsvorm voor werknemers en bedrijfsleiders, het “ ResQ bonussysteem".

Het fiscaal aantrekkelijke bonussysteem laat toe om een budget toe te kennen aan personeel en bedrijfsleiders dat ze kunnen gebruiken voor “huishoudelijke diensten”.

De werkgever bepaalt het budget per werknemer of bedrijfsleider. Het kan dus individueel bepaald worden en 1 keer of recurrent toegekend worden. De enige beperking is dat de bonus van ResQ niet ter vervanging mag komen van het bestaande loon, eveneens mag er niet meer dan 25% van het totale loonpakket via ResQ betaald worden. ResQ kan dus perfect ingezet worden als loonsopslag, als incentive of bonus of bij nieuwe medewerkers als element van de basisverloning.

De werkgever betaalt pas nadat de diensten geleverd zijn en goedgekeurd werden door de werknemer. Met andere woorden, geen voorafbetaling van de bonus. Ook heeft de genieter de volledige vrijheid om zijn uitvoerders zelf te kiezen.

In vergelijking met de dienstencheque, wordt de ResQ bonus betaald door de werkgever of vennootschap. De dienstencheque wordt uit eigen zak betaald. Let wel, het ResQ bonussysteem kan enkel gebruikt worden voor werkuren. Indien er materialen moeten aangekocht worden, dienen die rechtstreeks betaald te worden door de genieter zelf.

Kostprijs

Zoals eerder vermeld is de genieter vrij te kiezen wie aangesteld wordt om de diensten uit te voeren. Indien hij opteert om de dienst te laten uitvoeren door een ResQ uitvoerder dan zijn het de tarieven die ResQ reeds opgesteld heeft. Indien de genieter liever een eigen vakman aanstelt, moet deze vakman zichzelf wel laten registreren via het ResQ systeem (administratieve formaliteit) waarna hij de opdracht kan toegewezen krijgen aan de vooropgestelde prijs.

Keuze van de diensten aan huis:

1. Weerkerende taken

 • Poets en schoonmaak
 • Tuinonderhoud
 • Ruiten wassen

2. Occasioneel of ter verbetering van de levenskwaliteit

 • Kok aan huis
 • Een chauffeur

3. Jaarlijks onderhoud

 • Nazicht verwarming
 • Schoorsteen vegen
 • Dakgoten uitkuisen

4. Meerjaarlijks onderhoud

 • Onderhoud buitenhoutwerk
 • Onderhoud huis binnen

Fiscaal

Voorbeeld:

Veronderstel dat we een budget voorzien van 1.000 euro (totale loonkost incl. werkgeversbijdragen), dan omvat dit afgerond 30 uren aan 30 euro per uur.

Hieronder kan u een overzicht vinden van de gevolgen voor de verschillende betrokken partijen.

Voor de werknemer

Als genieter wordt het bonussysteem belast als voordeel alle aard, maar het interessante aan dit systeem is dat je fiscaal maar belast bent op 3,5 euro per uur en niet op de werkelijke kost. Voor de RSZ wordt er gerekend met 8,54 euro per uur. Er dienen volgende belastingen betaald te worden:

 • RSZ werknemer: 8,54 x 30 uur x 13,07% = 33,49 euro
 • Personenbelasting (kan verschillend zijn naargelang de inkomsten): ((3,5 x 30 uur) - 33,49) x 53,5% = 38,26 euro

Kostprijs werknemer: 33,49 + 38,26 = 71,75 euro

Indien u de werknemer een klassieke loonsverhoging van 1.000 euro bruto zou toekennen, dan zal deze slechts 300 euro overhouden. Bij ResQ ontvangt de werknemer 30 uren hulp aan 30 euro per uur waardoor ResQ bijna 3x interessanter is voor de werknemer dan een klassieke loonsopslag.

Voor de werkgever

 • De werkgeversbijdrage wordt berekend op 35%: 8,54 RSZ x 30 uur x 35% = 89,67 euro -> te besteden budget: 1.000 - 89,67 = 910,33 euro
 • De werkgever zal op het voordeel in natura eveneens vakantiegeld betalen.
 • Dit is aftrekbaar als kost in de onderneming.

Voor de bedrijfsleider

Veronderstel dat u een tuinman laat komen voor 270 euro (7,5 uren).

Indien u dit bedrag als loon netto wil ontvangen, moet u zichzelf ongeveer 740 euro uitkeren, rekening houdend met personenbelasting en sociale bijdragen.

Indien u via een facilitymanagementbedrijf werkt is er een extra kost van coördinatietijd maar ook hier wordt het voordeel alle aard forfaitair bepaald.

Voordeel alle aard: 3,5 euro x 7,5 uur = 26,25 euro kostprijs

De kost aan sociale bijdragen en personenbelasting is in dit geval ongeveer 16,67 euro, dit kan verschillen naargelang het inkomen. Indien u dit bedrag netto wenst te vergoeden leidt dit tot een extra loon aan de bedrijfsleider van 45,67 euro. De kostprijs voor de vennootschap bedraagt uiteindelijk slechts 315,67 euro (270+45,67) i.p.v. 740 euro.

Het ResQ bonussysteem betreft een voordelige vergoeding die bovendien de werknemer op verschillende vlakken kan ontlasten. Wij raden u aan om dit in overweging te nemen indien u een salarisverhoging wenst toe te kennen.

Meer informatie gewenst?

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.