Icon euro een 1

Schenk nog voordelig bij een Nederlandse notaris vóór 1 december 2020

Er is een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de zogenaamde “kaasroute” wordt afgesloten vanaf 1 december 2020. Deze route biedt op heden Belgen de mogelijkheid om roerende goederen te schenken voor een Nederlandse notaris en zo schenkbelasting te vermijden.

Schenken in België kan op twee manieren

Enerzijds kan u gebruik maken van de hand- of bankgift. Voorbeelden hiervan zijn, een bedrag over te schrijven op de rekening van uw kinderen (bankgift), een kunstwerk geven als cadeau of een enveloppe met geld te overhandigen (handgift). Hier zullen geen schenkrechten op verschuldigd zijn. Echter, indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, komt de gift terug in de nalatenschap terecht en zal er erfbelasting op betaald moeten worden.

Om dit te vermijden, kan u de gift vrijwillig laten registreren en hierop schenkbelasting betalen (wat veel milder is dan erfbelasting). Indien de schenker dan toch binnen de drie jaar overlijdt na schenking, is er niet nog eens extra erfbelasting verschuldigd.

Anderzijds kan u beroep doen op de notaris indien u meer zekerheid wenst, bv. als u bepaalde voorwaarden wil koppelen aan uw schenking. De Belgische notaris is wel verplicht om deze aktes te registreren waardoor er sowieso schenkbelasting verschuldigd zal zijn.

Wat is dan het grote voordeel van de zogenaamde “kaasroute”?

Dit is een sluiproute die Belgen gebruiken om roerende goederen (spaarcenten, aandelen, obligaties, kunst,…) te schenken voor een Nederlandse notaris. In tegenstelling tot de Belgische notaris is deze momenteel nog niet verplicht om deze akte te registreren in België waardoor ook geen schenkbelasting verschuldigd zal zijn maar u wel de zekerheid hebt van een notariële akte. Deze manier van schenken werd dan ook de “kaasroute” genoemd. Op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar na de gift, is het dus mogelijk om deze goederen volledig belastingvrij over te dragen.

Afschaffing van de kaasroute

Op vandaag moest enkel de overdracht van onroerende goederen door buitenlandse notarissen geregistreerd worden in België. Roerende goederen waren tot nog toe uitgesloten.

Het wetsvoorstel om ook de schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris verplicht te laten registreren in België is echter goedgekeurd waardoor ook deze onderworpen zullen zijn aan schenkbelasting. De kaasroute wordt zo als gegeerde tool in de successieplanning afgesloten.

Dit treedt in werking vanaf 1 december 2020. Was u dus nog van plan een schenking te doen van bepaalde roerende goederen bij een Nederlandse notaris, dan legt u best een afspraak vast voor 1 december 2020.

Hou rekening met een toeloop op de Nederlandse notaris. Verder vraagt een gedegen successieplanning de nodige tijd. Veel tijd rest er aldus niet meer om dit grondig voor te bereiden. Accofisc staat klaar om u hierin te begeleiden, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

PS: Wist u trouwens dat met de Paxfamilia Accofisc tool u uw vermogen zelf volledig kan opvolgen en beheren? Contacteer ons voor meer informatie.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.