Icon boekhouding 5

Schenking levensverzekering niet langer dubbel belast

Een vaak toegepaste techniek van successieplanning inzake roerende goederen is de schenking van een levensverzekering aan de begunstigde, de zgn. “verzekeringsgift”. Hierdoor kunt u serieus wat registratierechten besparen doordat er later geen erfbelasting meer betaald moet worden bij uw overlijden. De Vlaamse fiscale administratie was het hier niet mee eens en meende dat er ook nog erfbelasting verschuldigd was, waardoor er tweemaal belastingen betaald zouden moeten worden. Door het nieuwe Vlaamse Decreet van 23 december 2016 (Belgisch Staatsblad 30 december 2016) wordt dit probleem van dubbele belasting nu verholpen.

De typische situatie is de volgende: een vader (verzekeringsnemer) sluit een verzekeringspolis af op zijn hoofd in het voordeel van zijn kinderen (begunstigden). Vervolgens schenkt de vader alle rechten van de polis aan zijn kinderen. Daardoor worden de kinderen verzekeringsnemer en begunstigden. Door die schenking te registreren en er schenkbelasting op te betalen, werd algemeen aangenomen dat er dan later nooit meer erfbelasting betaald moest worden bij de uitkering aan de begunstigden in geval van overlijden van de verzekerde. Dit was trouwens ook het federaal standpunt.

Het gaat hier om een serieus voordeel! Op een schenking van roerende goederen aan uw kinderen betaalt u immers maar 3% schenkingsrechten (een schenking aan derden gebeurt tegen 7%). De erfbelasting in rechte lijn daarentegen kan oplopen tot 27% en zelfs tot 65% voor derden.

De Vlaamse fiscale administratie (Vlabel) kon dit niet accepteren en oordeelde dat, zelfs al werden de rechten van het verzekeringscontract bij notariële akte geschonken met betaling van de schenkbelasting, tóch nog erfbelasting verschuldigd was op de volledige uitkering. Dit standpunt kwam er op neer dat er tweemaal belastingen betaald moest worden, nl. schenk- én erfbelasting!

Door het nieuwe Vlaamse Decreet van 23 december 2016 wordt nu een einde gemaakt aan deze problematiek van dubbele belasting. Voortaan voorziet de Vlaamse Codex Fiscaliteit dat u enkel nog erfbelasting zal betalen op het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het moment van de schenking. Enkel op de meerwaarde tussen schenking en overlijden zal dus nog erfbelasting verschuldigd zijn.

Kort geschetst, stelt de nieuwe regeling dat als een levensverzekering geschonken wordt die ten tijde van de schenking een waarde van 100 vertegenwoordigde en er over die 100 ook schenkbelasting werd betaald, terwijl de latere verzekeringsuitkering bij het overlijden van de verzekerde-schenker 120 blijkt te zijn, de begiftigde alsnog over die meerwaarde van 20 (120 - 100) erfbelasting zal moeten betalen.

De nieuwe regeling is in werking getreden op 9 januari 2017. Indien u van plan bent uw contract te schenken, aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer informatie!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.