Icon boekhouding 5

Speculatietaks in de privésfeer reden om aandelen aan te houden in de vennootschap?

De regering-Michel heeft het voorstel van de speculatietaks goedgekeurd wat inhoudt dat particuliere beleggers zullen belast worden wanneer zij speculeren op de financiële markt.

Vanaf 1 januari 2016 zal er een speculatietaks van 33% moeten betaald worden wanneer particuliere beleggers binnen de 6 maanden na de verwerving van financiële instrumenten deze opnieuw overdragen. Alle effecten die u voor 2016 reeds in uw bezit had vallen niet onder de speculatietaks.

Wie en wanneer?

De speculatietaks is van toepassing op alle natuurlijke personen die in België aan de personenbelasting onderworpen zijn, alsook aan de belasting van niet-inwoners. Financiële instrumenten zoals beursgenoteerde aandelen of certificaten, opties, warrants en dergelijke worden geviseerd. De taks wordt geheven op de meerwaarde die wordt verwezenlijkt bij een verkoop van effecten binnen de 6 maanden na verwerving. De eventuele minderwaarde zal daarentegen maar heel beperkt verrekend kunnen worden. De speculatietaks zal geheven worden volgens het ‘last in first out’-principe, bij een verkoop zal er steeds vanuit gegaan worden dat u eerst de laatst bijgekochte effecten verkoopt.

Te voorkomen?

Om deze speculatietaks te voorkomen bestaan er wel enkele alternatieven. Instrumenten zoals obligaties, niet-beursgenoteerde financiële instrumenten, beleggingsfondsen en nog enkele specifieke elementen vallen niet onder het regime van de speculatietaks. Daarnaast zou u kunnen overwegen om aandelen aan te kopen met uw vennootschap. De speculatietaks is enkel van toepassing op natuurlijke personen en geldt niet voor rechtspersonen. Het aanhouden van aandelen in een vennootschap gebeurt echter ook niet steeds belastingvrij.

Aandelen aanhouden in de vennootschap

De algemene voorwaarde om vrijstelling te bekomen van meerwaarden op aandelen in de vennootschap is de taxatievereiste. Dit houdt in dat de vennootschap waarvan de aandelen worden aangehouden en verkocht, onderworpen is aan een normaal belastingregime (geen belastingparadijs). Tevens moet worden nageleefd dat de aandelen in volle eigendom worden aangehouden door de vennootschap en dit gedurende een ononderbroken periode van 1 jaar. Wordt één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan dan zal de vennootschap belast worden op de gerealiseerde meerwaarde. We kunnen concluderen dat op het niveau van de vennootschap er ook een speculatietaks van toepassing is.

Tenslotte moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat de opbrengst van de aandelenportefeuille toekomt in de vennootschap. Indien u de winst vervolgens wenst uit te keren naar u privé door middel van een dividenduitkering, dan is hierop nog roerende voorheffing verschuldigd.

Om de speculatietaks te vermijden kan u beter uitkijken om privé te gaan investeren in andere financiële instrumenten die (voorlopig) buiten het toepassingsgebied vallen van de speculatietaks. Ondanks de speculatietaks in de privésfeer zijn wij van mening dat het geen meerwaarde is om een aandelenportefeuille aan te houden in uw vennootschap.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.