Icon service starters guidance

Studentenhuur: einde contract - automatisch of met opzeg?

Met de start van het nieuwe academische jaar, staan veel ouders voor de vraag of het huurcontract van het studentenkot van hun kind automatisch eindigt na dit jaar of dat er specifieke opzegregels gelden, vergelijkbaar met reguliere woninghuurcontracten. De regels variëren echter per gewest in België. Hieronder bekijken we de specifieke regels rond opzeg van studentenhuurcontracten in de verschillende regio's.

Vergelijking met het woninghuurcontract

Een woninghuurcontract van korte duur voor een hoofdverblijf (dus niet een standaard woninghuurcontract) eindigt niet automatisch aan het einde van de overeengekomen termijn. Als de huurder bijvoorbeeld een huurcontract voor één jaar afsluit, moet de huurder en/of de verhuurder een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen als ze willen dat het contract na één jaar eindigt. Verhuurders laten soms na om tijdig een opzegging te doen, wat leidt tot een automatische verlenging van het woninghuurcontract tot een duurtijd van negen jaar (met wel opzegmogelijkheden maar beperkt).

Studentenhuurcontract in Vlaanderen

In Vlaanderen kunnen huurder en verhuurder onderling afspreken hoe lang het studentenhuurcontract geldig zal zijn, meestal voor een periode van 10 of 12 maanden. Belangrijk is dat het studentenhuurcontract automatisch eindigt op de afgesproken einddatum en er géén stilzwijgende verlenging mogelijk is (mag ook niet opgenomen worden als mogelijkheid in de overeenkomst zelf). Zowel de huurder als de verhuurder hoeven dan geen opzegtermijn in acht te nemen. Als beide partijen het lopende studentenhuurcontract willen verderzetten, moeten ze een nieuwe afsluiten.

De verhuurder kan de huurovereenkomst niet vroegtijdig opzeggen. De huurder kan dit wel maar enkel in volgende situaties:

  1. Opzeg vóór de inwerkingtreding van het contract: indien dat meer dan 3 maanden voor de start van de huur gebeurt, is dit kosteloos. Indien er minder dan 3 maanden voor de start wordt opgezegd, dan is er een opzegvergoeding van 2 maanden huur verschuldigd.
  2. Bij beëindiging van de studies: er is altijd een opzegtermijn van 2 maanden, die start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de opzeg werd gegeven. Er moet ook een bewijs van uitschrijving bij de school worden afgegeven aan de verhuurder.
  3. Bij overlijden van één van de ouders: Hier geldt ook een opzegtermijn van 2 maanden die start op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg werd gegeven.

Studentenhuurcontract in Brussel

In het Brussels Gewest duurt een studentencontract meestal 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor het beëindigen van het contract bij de verhuurder. Als de verhuurder het contract aan het einde van deze periode wil beëindigen, moet hij een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. De huurder hoeft geen opzegtermijn te geven.

Opzegging is mogelijk voor de student met een opzegtermijn van twee maanden tijdens de looptijd van het contract. Ook kan de huurder het contract beëindigen tot één maand voor de start van de huur met een geldige reden en na betaling van één maand huur.

Veranderingen in Wallonië sinds 1 juni 2023:

In Wallonië geldt een studentenhuurcontract in principe voor één jaar, tenzij anders overeengekomen. Sinds 1 juni 2023, en na de publicatie van het decreet van 17 mei 2023, is opzegging niet langer vereist, zowel voor de huurder als de verhuurder. Het contract wordt automatisch beëindigd, tenzij de huurder in het studentenkot blijft, wat resulteert in een stilzwijgende verlenging.

In Wallonië heeft de huurder de mogelijkheid het huurcontract op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden en een vergoeding van drie maanden huur, op voorwaarde dat de opzegging vóór 15 maart wordt gedaan. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bij overlijden van een van de ouders van de student of het stopzetten van de studie, waarbij de vergoeding niet verschuldigd is.

Het is dus essentieel om te begrijpen welke regels van toepassing zijn in het gewest waar het studentenkot gehuurd wordt en om deze te respecteren. Neem dus de huurovereenkomst zorgvuldig door voordat een studentenkot gehuurd wordt zodat er geen discussie is over de beëindiging ervan.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.