Icon doel 1

Het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen was het niet vanzelfsprekend om de heropstart van hun zaak te combineren met de opvang van hun kinderen. De overheid besliste om hen te ondersteunen door een tijdelijk corona-ouderschapsverlof toe te staan voor de periode van mei t.e.m. september.

Wie komt in aanmerking?

Een zelfstandige die zijn/haar activiteiten verminderd heeft om voor één of meer van hun kinderen te zorgen. Het gaat hierbij om de zorg van kinderen tot 12 jaar (zowel biologische, geadopteerde of pleegkinderen). Kinderen met een beperking komen of zonder leeftijdsbeperking of tot de leeftijd van 21 jaar in aanmerking (onder bepaalde voorwaarden).

Voorwaarden zelfstandige:

  • Zelfstandig in hoofdberoep of een meewerkend partner;
  • Zelfstandig in bijberoep of zelfstandig actief na wettelijke pensioenleeftijd, indien de betaalde bijdragen gelijk zijn aan de bijdragen van bovenstaande categorie.

Indien beide ouders zelfstandig zijn, dan komen ze alle twee in aanmerking voor de ouderschapsuitkering.

Om recht te hebben op deze uitkering wordt een verklaring op eer afgelegd waarbij er verklaard wordt dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens één maand verminderd is door de zorg aan één of meer kinderen. Er wordt echter niet gekeken of de inkomsten verminderen of niet. De loutere verklaring dat u als zelfstandige een kind dient op te vangen en daardoor minder kan werken (bv. een uur per dag minder) is voldoende.

De zomervakantie heeft ook geen invloed op deze maatregel. Er hoeft geen verschil in zorg met de voorbije jaren aangetoond te worden. De combinatie met vakantie, kampen, etc. vormt geen beletsel.

Wat is het bedrag van de uitkering?

In mei en juni:

  • 532,24 euro/maand (basisregeling en zorg voor een kind met een beperking)
  • 875,00 euro/maand (voor een alleenstaande zelfstandige)

Vanaf juli t.e.m. september:

  • 532,24 euro/maand (basisregeling)
  • 638,69 euro/maand (bij de zorg voor een kind met een beperking)
  • 050,00 euro/maand (voor een alleenstaande zelfstandige)

Belangrijk! Deze uitkering is niet combineerbaar met het overbruggingsrecht of een relance-uitkering. Indien u voor een bepaalde maand al een overbruggingsrecht hebt aangevraagd, kan u geen aanspraak maken op de uitkering ouderschapsverlof.

Wanneer aan te vragen?

Deze uitkering dient aangevraagd te worden bij uw sociaalverzekeringsfonds.

Voor de maanden mei t.e.m. juni, kan u uw aanvraag nog indienen tot en met 30/09/2020. Indien u deze nog niet aangevraagd hebt, dan doet u dit best zo snel mogelijk.

Voor de maanden juli t.e.m. september, hebt u nog tijd tot en met 31/12/2020.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.