Icon boekhouding 5

Het UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Reeds in een artikel van oktober 2018 informeerden we u over deze informatieverplichting. (UBO register: De nieuwe informatieverplichting vanaf 31 oktober 2018 ).

De deadline stond toen nog op 31 maart 2019 maar wordt nu uitgesteld tot 30 september 2019. Onverwacht is dit uitstel niet, aangezien er nog heel wat vragen i.v.m. het UBO-register en de identificatie van deze uiteindelijke begunstigden onbeantwoord blijven.

Iedereen zou met de nieuwe deadline tijd genoeg moeten hebben om deze verplichting uit te voeren, zowel de Belgische informatieplichtigen, die deze zelf willen vervullen, als de externe mandatarissen (bv. de boekhouder), die hen daarbij bijstaan.

We geven hier nog even een korte samenvatting over het UBO register zelf.

Het UBO-register

Dit is een elektronische databank die beheerd wordt door de FOD Financiën. Het UBO-register zal gegevens bevatten over de natuurlijke personen die eigenaar zijn van of zeggenschap uitoefenen over vennootschappen en andere entiteiten.

Het doel van het UBO-register is dus om de ‘werkelijke eigenaar’ van vennootschappen te achterhalen en dit alles om de eigendomsstructuren transparanter te maken.

Niet iedereen is echter verplicht om zich te registreren. Enkel natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage (>25%) van de stemrechten, aandelen of het kapitaal aanhouden, zijn verplicht het UBO-register aan te vullen. Deze natuurlijke personen worden de uiteindelijke begunstigden of UBO’s (ultimate beneficial owner) genoemd.

Indien je gehouden bent tot deze verplichting, vergeet dan zeker niet om u tijdig te (laten) registreren.

Indien je hieromtrent nog vragen hebt, aarzel zeker niet om ons te contacteren. We helpen je met veel plezier verder.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.