Icon biljetten 1

Vanaf 1 september: eerste herinnering onbetaalde factuur gratis

Wie heeft het nog niet voorgehad? Een factuur vergeten te betalen en er zijn bij de eerste herinnering meteen extra kosten. Vanaf 1 september wordt die eerste herinnering voor consumenten gratis. De federale regeling wil op deze manier consumenten beter beschermen tegen torenhoge kosten bij laattijdige betaling. Ook als ondernemer moet u dus opletten en de regelgeving correct volgen vanaf 1 september. We geven hieronder een overzicht.

Gratis herinnering

Vanaf 1 september wordt een eerste herinnering aan een onbetaalde factuur gratis. Er mogen dus geen extra interesten of kosten worden aangerekend aan de consument. Een consument is volgens het Wetboek Economisch Recht gedefinieerd als “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.

Na deze eerste, kosteloze, herinneringsbrief heeft de consument nog minstens 14 kalenderdagen om de rekening toch nog te betalen. Pas hierna, als de factuur nog onbetaald blijft, kunnen verwijlintresten en/of kosten aangerekend worden. De herinnering moet deze bijkomende kosten bij een laattijdige betaling ook verplicht vermelden.

Stuur je deze herinnering op papier, dan begint de termijn van 14 dagen pas te lopen vanaf de 3e werkdag na verzending. Stuur je deze via mail, dan loopt deze onmiddellijk na verzending.

Uitzondering: een kleine onderneming. De kleine ondernemingen mogen interest rekenen vanaf het moment dat ze een gratis herinnering sturen, het invorderen zelf kan echter pas na het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

Wanneer bent u een “kleine onderneming”: vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan twee van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: < 9.000.000 euro;
  • balanstotaal: < 4.500.000 euro.

Plafond op extra kosten

Als er volgens de algemene voorwaarden een verwijlinterest mag toegerekend worden bij laattijdige betaling, dan mag de interest niet hoger zijn dan de interest in de B2B sector, momenteel vastgelegd op 10,5%.

Daarnaast worden de aanmaningskosten (schadebeding) ook geplafonneerd. Voor schulden onder de 150 euro, kan er maximaal 20 euro aangerekend worden. Voor schulden tussen de 150,01 euro en 500 euro, is er een plafond van 30 euro + 10% van het verschuldigde bedrag. Vanaf 500,01 euro, is er een maximum van 65 euro + 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde bedrag hoger is dan 500 euro.

Overgangsregeling?

De inwerkingtreding ligt vast op 1 september, maar er is voorzien in een beperkte overgangsregeling. Contracten afgesloten vanaf 1 september vallen volledig onder deze nieuwe regelgeving. Contracten die voor 1 september werden afgesloten, zullen pas onderworpen worden vanaf 1 december 2023.

Check als ondernemer dan ook zeker of uw algemene voorwaarden deze nieuwe regelgeving volgen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.