Icon boekhouding 5

Vermijd risico’s door goed opgestelde algemene voorwaarden

Het werken met algemene voorwaarden is niet verplicht. In dat geval gelden de principes van het algemeen recht. Toch is het aangewezen om met algemene voorwaarden te werken. Ze zorgen er immers voor dat uw rechten en verplichtingen duidelijk afgebakend zijn en uw risico’s beperkt of zelfs uitgesloten worden. Ook bepalen ze welke rechtbank kennis neemt van geschillen met uw klanten en welke intrestvoet en schadevergoeding uw klanten u verschuldigd zijn ingeval van laattijdige betaling.

Algemene voorwaarden komen voor onder uiteenlopende benamingen en verschijningsvormen. Zo wordt er niet alleen gesproken over “algemene voorwaarden”, maar kennen we ook de termen “verkoopsvoorwaarden” en “factuurvoorwaarden”. Deze termen worden vaak te pas en te onpas gebruikt op tal van documenten, waaronder offertes, bestelbonnen en facturen.

Vanuit juridisch oogpunt is er echter een verschil tussen deze vormen van voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn inhoudelijk het meest uitgebreid. Ze worden in de regel éénmalig en voorafgaandelijk aan de tegenpartij overgemaakt. Factuurvoorwaarden hebben betrekking op de bepalingen uit de algemene voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de betaling van de factuur. Deze voorwaarden worden in de regel ook op de achterkant van de factuur geplaatst. Verkoopsvoorwaarden handelen over alles wat het aangaan, de uitvoering en de beëindiging van een overeenkomst betreft. Deze voorwaarden worden veelal ook op de achterkant van bestelbonnen geplaatst.

Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk en dient met de nodige aandacht en zorg te gebeuren. Kopieer dus niet zomaar algemene voorwaarden van iemand anders! De kans is zeer reëel dat dergelijke algemene voorwaarden nauwelijks of niet toepasbaar zijn voor uw onderneming. Bovendien doet u er goed aan om uw algemene voorwaarden regelmatig te laten “screenen”. Goede algemene voorwaarden evolueren immers mee met de bedrijfsprocessen en met de veranderingen in de wetgeving.

Wij helpen u graag bij het opstellen of nalezen van uw algemene voorwaarden!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.