Icon spaarvarken 2

Verplichtingen qua renovatie en EPC voor niet-residentiële gebouwen

Sedert 1 januari 2022 is elk niet-residentieel gebouw die overgedragen wordt naar een andere eigenaar, verplicht binnen de vijf jaar aan bepaalde renovatiemaatregelen te voldoen. Deze nieuwe verplichting werd ingevoerd om de renovatiegraad te verhogen en de eigenaars een lagere energiefactuur te bezorgen. Daarnaast zal ook de verplichting om over een EPC te beschikken voor een niet-residentieel gebouw vanaf 2023 steeds strenger worden.

Wat is een niet-residentieel gebouw?

Dit hangt af van de hoofdbestemming van het gebouw. Bijvoorbeeld, een kantoorgebouw, bedrijfsruimte, bankkantoor,… heeft een niet-residentiële hoofdbestemming en valt hier onder.

Uitgesloten: toepassingen van industrieel gebruik (bv. een loods), landbouwbedrijf, religieuze gebouwen of in het algemeen wooneenheden.

Wat wordt aanzien als een “overdracht”?

Het verlijden van de akte van een notariële overdracht bv. aankoop, schenking of het vestigen van een opstalrecht of erfpacht.

De overdracht van aandelen of het erven van een niet-residentieel gebouw valt hier niet onder.

Wat houdt de renovatieplicht in?

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om alle niet-residentiële gebouwen tegen 2050 ‘koolstofneutraal’ te maken. Elk niet-residentieel gebouw dat vanaf 1 januari 2022 overgedragen wordt of waarop een opstalrecht of erfpacht gevestigd wordt, moet daarom door de nieuwe eigenaar of gebruiker gerenoveerd worden. Deze verplichting geldt voor de gehele gebouweenheid en niet louter het gebouw.

Welke renovatiemaatregelen?

Binnen vijf jaar na het verlijden van de akte moet het gebouw voldoen aan de volgende 4 maatregelen:

  • Voldoende dakisolatie
  • Hoogrendementsbeglazing
  • Opwekkers voor ruimteverwarming die niet voldoen, vervangen
  • Koelinstallaties die niet voldoen, vervangen

Naast de bovenstaande renovatiemaatregelen moeten kleine niet-residentiële gebouwen (< 500m2) binnen de vijf jaar ook een energielabel C of beter behalen.

Grote niet-residentiele gebouwen (> 500m2) moeten vanaf 1 januari 2023, binnen de vijf jaar na overdracht, een minimum aandeel van 5% hernieuwbare energie voorzien, bovenop de bovenstaande maatregelen.

Verplichte EPC in de toekomst?

De verplichting van de niet-residentiële gebouwen om over een EPC te beschikken, zal steeds strenger worden. Een beknopte tijdlijn:

  • Vanaf 2023 is het laten opmaken van een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de overdracht en verhuur van grote niet-residentiële gebouwen (> 500 m2);
  • Vanaf 2025 moeten alle grote-niet residentiële gebouwen (> 1000 m2) over een EPC beschikken ongeacht of deze overgedragen of verhuurd worden;
  • Vanaf 2026 moeten alle grote niet-residentiële gebouwen (> 500 m2) over een EPC beschikken ongeacht of deze overgedragen of verhuurd worden;
  • Vanaf 2030: minimum energielabel voor grote niet-residentiële gebouwen;
  • Vanaf 2050: elk niet-residentiële gebouw is koolstofneutraal.

Voordelen?

Het voordeel van de renovaties gaat verder dan de lagere energiefactuur en bijhorende besparingen. Er wordt voor een aangenamere omgeving gezorgd, met betere werkomstandigheden en een hoger comfort. Ook de verhoging van de waarde van een pand met een goede EPC op de vastgoedmarkt is niet verwaarloosbaar.

Daarnaast zorgt de overheid voor financiële ondersteuning om aan de renovatieverplichtingen te kunnen voldoen door subsidies en premies te ontvangen van verschillende instanties.

Sancties?

Indien nagelaten wordt om tijdig aan deze verplichting te voldoen, riskeert de nieuwe eigenaar een boete van 500 euro tot 200.000 euro waarbij ook meteen een nieuwe termijn wordt vastgelegd waarbinnen de verplichting wél moet worden nageleefd.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.