Icon boekhouding 5

Vlaanderen: de kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Vlaanderen.

De kmo-groeisubsidie richt zich op ambitieuze bedrijven met een groeitraject: kmo’s die innoveren, de internationale activiteiten uitbreiden of het bedrijf transformeren door middel van nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen hiervoor externe kennis aankopen bij andere bedrijven en dienstverleners of kennis intern verankeren door de aanwerving van een strategisch profiel.

De Vlaamse Overheid steunt 50% van de kost, met een maximum van 25.000 euro steun voor het inwinnen van extern advies én maximum 25.000 euro steun voor een aanwerving van een strategisch profiel. Door beide te combineren, kan een bedrijf dus tot maximum 50.000 euro steun krijgen (per jaar en per groeitraject).

De kmo-groeisubsidie is complementair aan de kmo-portefeuille en andere steuninstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De aanvraagprocedure is laagdrempelig en kan online aangevraagd worden.

Voor meer informatie zie de site van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.