Icon boekhouding 5

Vlabel teruggefloten door Raad van State!

De Raad van State van 12 juni 2018 vernietigd het Vlabel-standpunt 15004 van 26 april 2017 waardoor een voorafgaandelijke schenking (zonder betaling van schenkingsrechten) opnieuw mogelijk is bij een gesplitste aankoop!

De problematiek

Stel een koppel koopt samen met hun zoon een onroerend goed aan. De ouders kopen het vruchtgebruik, de zoon koopt de blote eigendom. Bij overlijden van de ouders dooft het vruchtgebruik uit waardoor de zoon van rechtswege volle eigenaar wordt van het onroerend goed. En dit in principe zonder betaling van erfbelasting! Dit is de techniek van de gesplitste aankoop.

In de meeste gevallen zullen de ouders ook de blote eigendom betalen waardoor de fiscus dit ziet als een “bedekte bevoordeling” ten aanzien van de zoon. Hierdoor wordt het volledige onroerend goed opgenomen in de nalatenschap van de ouders en wordt die toch onderworpen aan erfbelasting.

Om te ontsnappen aan de erfbelasting dient de blote eigenaar tegenbewijs te leveren dat het niet gaat om een “bedekte bevoordeling”. Dit kan door aan te tonen dat de blote eigendom werd aangekocht met eigen gelden. Lange tijd werd ook aangenomen dat een voorafgaandelijke schenking als tegenbewijs gold.

Op 26 april 2017 publiceerde Vlabel standpunt 15004 waarbij een voorafgaandelijke schenking door de ouders enkel aanvaard werd als tegenbewijs als die onderworpen werd aan de schenkbelasting!

Voorafgaand fel bekritiseerde Vlabel-standpunt werd in een arrest door de Raad van State van 12 juni 2018 vernietigd. De Vlaamse Belastingdienst heeft op 15 juni 2018 aangekondigd zich neer te leggen bij het arrest van de Raad van State.

Bijgevolg is het sindsdien terug mogelijk om de “bedekte bevoordeling” te weerleggen door een voorafgaandelijke schenking zonder dat deze laatste dient onderworpen te zijn geweest aan schenkbelasting!

Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat ook schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten opnieuw via een buitenlandse notaris kunnen plaatsvinden.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.