Icon boekhouding 5

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting

De voorafbetaling van de vennootschapsbelasting is een mogelijkheid om de belastingen die je in de toekomst zal moeten betalen, deels of volledig op voorhand te betalen.

De voorbije jaren was de vermeerdering die je moest betalen indien je niet voorafbetaalde slechts een klein percentage. Daardoor werden nog weinig mensen aangespoord om veel vooraf te betalen. In het zomerakkoord besliste de regering echter hier strenger op te gaan toezien.

Vanaf aanslagjaar 2019 zullen de vermeerderingen verder opgetrokken worden om meer mensen aan te moedigen. Voor boekjaren die aanvangen vanaf 01/01/2018 zal de totale vermeerdering in plaats van 2,25% al 6,75% bedragen.

Door vooraf te betalen, kan u deze vermeerdering vermijden.

Wie moet voorafbetalen?

  • Belgische vennootschappen
  • Buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting der niet-inwoners.

Door tijdig en op een correcte manier vooraf te betalen, kunnen deze vennootschappen belastingvermeerderingen vermijden.

Uitzondering: kleine ondernemingen zijn volgens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen tijdens de eerste drie boekjaren na oprichting vrijgesteld van een belastingverhoging.

Steeds vermeerdering

In het verleden werden verhogingen die minder dan 0,50% van de belasting bedroegen of een bedrag van 80,00 euro niet overschreden nooit aangerekend. Vanaf aanslagjaar 2019 zal er altijd een vermeerdering toegepast worden, zelfs voor hele kleine bedragen.

Voorbeeld

De belastingen van vennootschap X in boekjaar 2018, aanslagjaar 2019 bedragen € 100.000,00.

De vermeerdering van deze vennootschap zal € 6.750,00 (€ 100.000,00 x 6,75%) bedragen indien er niet voorafbetaald wordt.

Kiest deze vennootschap er wel voor om vooraf te betalen, dan geldt de volgende berekening:

Voorbeeld 1

  • Voorafbetaling voor 10/04/2018: € 50.000,00 (= 50%) x 9,00% = € 4.500,00
  • Voorafbetaling voor 20/12/2018: € 40.000,00 (= 40%) x 4,50% = € 1.800,00

Volgens deze voorafbetalingen zou toch nog een vermeerdering verschuldigd zijn van € 450,00 (€ 6.750,00 - € 6.300,00) aangezien de vennootschap net niet genoeg heeft voorafbetaald.

Voorbeeld 2

  • Voorafbetaling voor 20/12/2018: € 150.000,00 (=150%) x 4,50% = € 6.750,00

Volgens deze voorafbetalingen zou de vennootschap al 50% meer voorafbetalingen moeten doen dan de effectief verschuldigde belasting om een vermeerdering te vermijden. Dit ligt aan het feit dat de voorafbetaling pas in de 4de en laatste periode gebeurde.

Conclusie

Voortaan is het voor elke vennootschap belangrijk om op te letten of er voorafbetalingen nodig zijn. Het is zelfs aangeraden om zoveel mogelijk vooraf te betalen bij de eerste voorafbetalingsperiode. Indien u wacht tot de derde of vierde voorafbetalingsperiode zou u al 112,50% of 150% van de geraamde belasting moeten betalen om vermeerderingen te vermijden.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.