Icon boekhouding 5

Voorafgaande schatting bij het erven van vastgoed

Elke erfenis dient gewaardeerd te worden op dag van het overlijden. Alle roerende goederen en onroerende goederen dienen bijgevolg geschat te worden. Bij onroerende goederen is het vaak moeilijk hierop een waarde vast te pinnen die dan later niet ter discussie komt te liggen bij de fiscus. Vaak deden erfgenamen beroep op een externe schatter om de waarde hiervan vast te leggen.

Vlabel geeft erfgenamen nu de mogelijkheden om een voorafgaande schatting aan te vragen voor overlijdens vanaf 1 april 2019, eventueel met een bezoek aan de woning mocht dit nodig zijn. Zo moet Vlabel, die bevoegd is voor de erfbelasting, minder controleschattingen achteraf uitvoeren om de erfbelastingen te berekenen.

De erfgenamen worden echter tot niets verplicht, hij kan nog steeds opteren om zelf het vastgoed te schatten of om op eigen kosten beroep te doen op een externe schatter.

Vlabel biedt deze mogelijkheid enkel aan bij vastgoed in nalatenschappen. Vlabel biedt geen voorafgaande schattingen aan over verkoopprijzen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.