Icon boekhouding 5

Voordeel alle aard bewoning

Na een lange discussie over de discriminatie bij de berekening van het voordeel alle aard van een woning is er duidelijkheid gekomen over hoe dit vanaf nu berekend zal worden.

Vroeger werd er een onderscheid gemaakt tussen woningen met een kadastraal inkomen groter of kleiner dan 745€ en of de terbeschikkingstelling gebeurde door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Volgens de nieuwe formule zou dit onderscheid verdwijnen.

Er was nog even onduidelijkheid over de nieuwe vermenigvuldigingsfactor waardoor er in 2018 een voorlopige oplossing was met de voordeligste formule (x1).

Op 27/12/2018 publiceerde het KB dat de nieuwe formule “geïndexeerd KI x 100/60 x 2” in werking zal treden vanaf 01/01/2019. Bijgevolg is de coëfficiënt die tijdelijk werd toegepast voor 2018 definitief geworden.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.