Icon boekhouding 5

Het voordeel van interne meerwaarden loopt ten einde

In de programmawet, die gepubliceerd werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 29/12/2016, wordt een wijziging aangebracht aan de behandeling van interne meerwaarden op aandelen. Deze meerwaarden zullen niet langer belastingvrij kunnen verwezenlijkt worden. Hieronder kan u een overzicht vinden van de bestaande regeling en de wijziging vanaf 1 januari 2017.

Wat is een interne meerwaarde?

In het verleden heeft u een vennootschap opgericht met een bepaald kapitaal en vervolgens heeft u uw zaak verder doen groeien waardoor de waarde van de vennootschap is gestegen. Om de opgebouwde reserves uit te keren naar uw privévermogen kan u een holdingvennootschap oprichten en de aandelen van uw werkvennootschap inbrengen in deze holding. De meerwaarde die u hierop realiseert, wordt bestemd als een interne meerwaarde. Op deze verwezenlijkte meerwaarde wordt u niet belast in de personenbelasting daar het gaat om het normaal beheer van privévermogen.

Huidige regeling

In de bestaande regeling wordt de waarde van de ingebrachte aandelen omgezet in werkelijk gestort kapitaal in de holdingvennootschap. Vervolgens kan u vanuit de werkvennootschap dividenden uitkeren aan de holding. Omwille van de moeder-dochterrichtlijn wordt dit minimaal belast.

Wanneer u later een kapitaalvermindering doorvoert in de holdingvennootschap kan dit belastingvrij uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Op werkelijk gestort kapitaal is immers nooit belasting te betalen.

Voorbeeld

Oorspronkelijk werd er een werkvennootschap opgericht met een kapitaal van 25.000 euro, na enkele jaren bedraagt de waarde van de vennootschap 500.000 euro. Bij het inbrengen van de aandelen van de werkvennootschap in een holdingvennootschap bedraagt het werkelijk gestort kapitaal van deze holding 500.000 euro. Dit kan volledig belastingvrij uitgekeerd worden aan de aandeelhouders van de holding.

Let op!

Er is een belangrijke voorwaarde opdat de meerwaarde niet belast wordt in de personenbelasting, u dient voldoende zakelijke motieven te hebben voor deze verrichtingen en niet louter fiscale overwegingen.

Bovendien mag u niet van in het begin de intentie hebben om (super-)dividenden uit te keren aan uw holding en daar vervolgens een kapitaalvermindering door te voeren. Dit kadert binnen de antimisbruikbepaling vastgelegd in art. 344, §1 WIB92.

Wijziging vanaf 01/01/2017

De interne meerwaarde die gerealiseerd wordt op de inbreng van de aandelen, zal op fiscaal vlak nu niet meer aanzien worden als werkelijk gestort kapitaal maar als een belaste reserve. Bijgevolg zal er bij uitkering van deze reserve, bij een latere kapitaalvermindering of vereffening, roerende voorheffing verschuldigd zijn. Vanaf 01/01/2017 bedraagt de te betalen roerende voorheffing 30%. De aanschaffingswaarde, het oorspronkelijk kapitaal van de werkvennootschap, zal wel nog aangemerkt worden als werkelijk gestort kapitaal.

Voorbeeld

Bij het inbrengen van de aandelen in de holding wordt de waarde van het werkelijk gestort kapitaal bijgevolg 25.000 euro, het verschil van 475.000 euro wordt beschouwd als een belaste reserve. Bij een latere uitkering kan het bedrag van 25.000 euro belastingvrij worden uitgekeerd, op het bedrag van 425.000 euro zal er 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn.

Conclusie

Deze hervorming heeft grote gevolgen en doet heel wat stof opwaaien. De vraag kan gesteld worden of het nog interessant blijft om een holding op te richten? Natuurlijk spelen op dit vlak nog veel andere factoren een rol en dient elke situatie apart beoordeeld te worden. Indien u hierover meer informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.