Icon boekhouding 5

Wachten met aanwerven van werknemers?

In het kader van de taks-shift zet de regering volop in op jobcreatie. Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor uw eerste aanwerving. Waar moet u precies op letten?

Vandaag bestaat er al een systeem van verminderde werkgeversbijdragen RSZ voor de eerste vijf werknemers. Dit systeem is evenwel beperkt in de tijd: na maximaal 13 kwartalen betaalt de werkgever gewone RSZ bijdragen op het bruto-loon van de werknemer(s).

Vanaf 1 januari 2016 wordt het systeem van de tijdelijke vrijstellingen behouden voor de tweede tot zesde werknemer. Voor de eerste werknemer voorziet de regering een volledige vrijstelling van patronale lasten, en dit onbeperkt in de tijd !

Er zijn twee belangrijke voorwaarden waaraan moet voldaan worden:

  1. U had geen enkele werknemer in dienst in de vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving;
  2. De eerste werknemer komt in dienst tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

Snel een nieuwe vennootschap oprichten? Als u al personeel in dienst heeft op uw vennootschap, zou u een nieuwe vennootschap kunnen oprichten om daarop een extra werknemer (als eerste werknemer) in dienst te nemen. De RSZ zal op deze misbruiken echter nauwlettend toezien, aangezien de nieuwe vennootschap voor de RSZ als een technische bedrijfseenheid met de andere vennootschap beschouwd word.

Conclusie: als u plannen heeft om een eerste werknemer aan te werven, kan u dit beter uitstellen tot 2016, zodat u kan genieten van de vrijstelling van werkgeversbijdragen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.