Icon boekhouding 5

Wegwijs in de tarieven roerende voorheffing vanaf 01/01/2017

Sinds 1 januari 2017 werd het algemeen tarief van de roerende voorheffing verhoogd van 27% naar 30%.

De roerende voorheffing werd gedurende de laatste 5 jaar stelselmatig verhoogd van 15% in 2012 naar 30% op vandaag. Hierbij kan u een beknopt overzicht vinden van de verschillende tarieven die gelden vanaf 2017.

Vanzelfsprekend zijn niet alle tarieven voor iedereen van toepassing, indien u hieromtrent meer informatie wenst, aarzel niet om ons te contacteren.

Aard van inkomsten Aanslagvoet van de RV

Dividenden onderworpen aan de gewone aanslagvoet.
Onder andere de liquidatieboni of ingeval van inkoop van eigen aandelen.

30%

Dividenden verkregen uit nieuwe KMO- aandelen (VVPR bis), vanaf 1 juli 2013. De aanslag is verschillend naargelang het jaar van de toekenning van de inkomsten.

30% - 20% - 15%

Dividenden die voortvloeien uit een aantasting van de liquidatiereserve zoals bedoeld art. 184quarter of 541, WIB92.
De aanslag is verschillend naargelang het jaar van de toekenning van de inkomsten.
· Uitkering binnen de 5 jaar na aanleg
· Uitkering na 5 jaar na aanleg
· Uitkering naar aanleiding van liquidatie

17% - 20%

5%

0%

Dividenden uit bijzondere liquidatiereserves AJ 2013 en AJ 2014
· Uitkering binnen de 5 jaar na aanleg
· Uitgekeerd na 5 jaar na aanleg
· Uitgekeerd naar aanleiding van liquidatie

17%

5%

0%

Dividenden afkomstig van vastklikkapitaal. De aanslag is verschillend naargelang het jaar van de toekenning van de inkomsten.

20% - 10% - 5%- 0%

Interesten van schuldvorderingen en leningen, vastrentende effecten, gelddeposito’s, … die onderworpen zijn aan de gewone aanslagvoet.

30%

Gewone Belgische of buitenlandse spaardeposito’s.

15%

Inkomsten uit onderverhuring van al dan niet gemeubelde onroerende goederen en inkomsten uit de concessie van het recht om reclamedragers te plaatsen.

30%

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.