Icon boekhouding 5

Werken in onroerende staat: welk tarief en wat bij gemengd gebruik?

Onder werken in onroerende staat kunnen heel wat zaken vallen waaronder het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden,.. van een onroerend goed. Tevens gaat het over roerende goederen die onmiddellijk bij het leveren worden vastgehecht aan een onroerend goed waardoor deze onroerend uit hun aard worden, zoals bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie. Voor een meer omstandige beschrijving verwijzen wij naar artikel 19§2 W.BTW en artikel 20§2 KB 1.

Werken in onroerende staat dienen steeds gefactureerd te worden onder het stelsel van medecontractant wanneer de gefactureerde een belastingplichtige is en gehouden tot het indienen van periodieke aangiften. In de andere gevallen dient er een factuur met BTW opgesteld te worden. Onder het stelsel van medecontractant is er verlegging van heffing waarbij de ontvanger van de dienst zowel de BTW moet voldoen als in aftrek mag nemen.

Bepaalde renovatiewerken aan onroerende goederen kunnen het verlaagd BTW-tarief van 6% genieten. Het verlaagd tarief is enkel van toepassing wanneer aan onderstaande voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

  1. Het gaat om werken in onroerende staat met betrekking tot omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud aan een onroerend goed (de reiniging en de vernieuwbouw worden hierbij niet bedoeld).
  2. Het onroerend goed wordt uitsluitend/hoofdzakelijk bestemd voor bewoning na uitvoering van de werken.
  3. Het gebouw moet minimum 10 jaar in gebruik zijn (voor 2016 was dit 5 jaar).
  4. Het werk wordt verstrekt en gefactureerd aan de eindgebruiker, deze moet attesteren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Wanneer er gefactureerd wordt onder het stelsel van medecontractant dient de ontvanger na te gaan welk BTW-tarief van toepassing is. U kan er immers voor opteren om alle werken, privé –en beroepsmatig, op uw BTW-nummer te factureren. Voor het privédeel kan er een verlegging van 6% gebeuren mits bovenstaande voorwaarden voldaan zijn. Hierop kan nooit een aftrek van de BTW toegepast worden. Wanneer de werken in onroerende staat betrekking hebben op het beroepsgedeelte dan dient de verlegging van heffing te gebeuren aan 21% en kan er een aftrek van de BTW plaatsvinden.

De werken in onroerende staat kunnen ook betrekking hebben op een deel van het gebouw dat onder gemengd gebruik valt, bijvoorbeeld het dak. Wanneer het privédeel van het onroerend goed meer dan 50% omvat, kan er aanspraak gemaakt worden op het tarief van 6% op het totaalbedrag van deze werken. Dit natuurlijk indien de voorwaarden voor het verlaagd tarief voldaan zijn, is dit niet het geval dan dient er 21% BTW verlegd te worden op het totaalbedrag van de werken. Indien het privédeel minder dan 50% van het onroerend goed omvat kan enkel op het privédeel het tarief van 6% toegepast worden, mits naleving van de overige voorwaarden.

Hieronder vindt u een voorbeeld ter verduidelijking, het gaat om renovatiewerken met gemengd gebruik ten belope van € 100.000,00 volledig gefactureerd op het BTW-nummer met medecontractant.

Voorwaarden verlaagd tarief voldaan – Gemengd gebruik: privédeel bedraagt 60%


BeroepPrivé
Maatstaf van heffing€ 40.000,00€ 60.000,00
Tarief6%6%
Verschuldigde BTW€ 2.400,00€ 3.600,00
Aftrekbare BTW€ 2.400,00€ 0,00

Voorwaarden verlaagd tarief voldaan – Gemengd gebruik: privédeel bedraagt 40%


BeroepPrivé
Maatstaf van heffing€ 60.000,00€ 40.000,00
Tarief21%6%
Verschuldigde BTW€ 12.600,00€ 2.400,00
Aftrekbare BTW€ 12.600,00€ 0,00

Indien u hierover verdere of specifieke vragen heeft, aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.