Icon boekhouding 5

Wijziging BTW tarief op onroerende werken aan privéwoningen

Oude woningen genieten van een verlaagd tarief aan BTW voor werken van 6% ipv 21. De ouderdomsvereiste van een woning voor renovatie wordt vanaf 01/01/2016 opgetrokken naar 10 jaar ipv 5 jaar.

Er wordt echter een overgangsmaatregel ingelast voor “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht, idem voor contracten met vaste datum die werden opgemaakt uiterlijk 31/12/2015”

Onder vaste datum wordt verstaan : de geregistreerde overeenkomst bij het kadaster of notariële akte of een gedetailleerde en getekende overeenkomst tussen aannemer en klant.

Een kopie van het contract dient overhandigd te worden aan het BTW controlekantoor van de dienstverrichter dit voor 31/12/2015, tijdens de verlofperiode (25/12/2015 – 03/01/2016) volstaat het, de overeenkomst per aangetekend schrijven te versturen eveneens uiterlijk 31/12/2015.

De overgangsmaatregel is van belang voor:

  • werken die nog niet werden voltooid op 31/12/2015
  • werken die starten na 31/12/2015
  • woningen die voor het eerst in gebruik zijn genomen in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 en 2010
  • De factuur moet uiterlijk opgemaakt worden 31/12/2017

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.